REFERAT FRA STYREMØTE I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ

Når: Tirsdag 19. mai 2022, kl 10-12
Hvor: Videokonferanse (Teams)
Hvem: May Berthelsen (Leder), Tina Skare, Marte Gustad Iversen, Hans Petter Dalby og Tine Bjonge (DL).

SAK 22-20 INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 22-20 Innkalling og saksliste
a) Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 22-21 Referater og protokoller
a) Styremøte 21. april 2022
Sak 22-22 Årsmøte 2022
a) Gjennomføring av Årsmøte 2022
Sak 22-23 Eventuelt
Ingen saker
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent

SAK 22-21 REFERATER OG PROTOKOLLER

a) Styremøtet 21. april 2022

Referatet var sendt ut og godkjent per e-post.
Vedtak: Referatet fra styremøtet 21. april 2022 er godkjent.

SAK 22-22 ÅRSMØTE 2022

a) Gjennomføring av Årsmøte 2022

Styret gikk gjennom alle sakene til årsmøtet og avtalte oppgave- og arbeidsfordeling. May innleder og ønsker velkommen, samt takker for møtet til slutt. Ordfører Signe Lindbråten leder møtet. Følgende presentere sakene og svarer på spørsmål: Sak 1 Årsmelding – Marte. Sak 2 Regnskap – Tine. Sak 3 Søknader om opptak – (ingen søknader). Sak 4 Forslag og saker – Tina, med støtte fra Hans Petter og Tine. Sak 5 Medlemskontingent – May. Sak 6 Planer og budsjett – May (planer) og Tine (budsjett). Sak 7 Valg – Valgkomiteen (Ordfører og styre) og May (valgkomite). Sak 8 Revisor – May. Avslutningsvis orienteres det om Grønn Kursdag og åpnes for spørsmål. Hele møtet skal være digitalt. Mats Grimsgaard (Vofo) kommer på Stabekk og har ansvar for det tekniske. Avstemming gjøres ved «håndsopprekning». Hvis behov for skriftlig avstemming brukes e-post.

SAK 22-23 EVENTUELT

Ingen saker