Ansatte/Kontoret

Kontoret er betjent mandag - torsdag kl. 09.00 - 15.00.

Stengt fredag.

Telefon: 67 10 22 60

Epost: post@naturogmiljo.no
Adresse: Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk.
Bankgiro nr.: 1609.04.42256

Administrasjonskonsulent Astrid Frøyen tlf 67 10 22 60

 • veiledning om tilskuddsordninger
 • godkjenne/registrere søknader om kurstilskudd
 • godkjenne/registrere kursrapporter
 • tilretteleggingstilskudd
 • regnskap/utbetalinger
 • post og telefon

Studiekonsulent - - - Ubesatt stilling - - -

 • pedagogisk arbeid generelt
 • studieplaner
 • pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter
 • medarbeiderutvikling
 • årskonferanse
 • reiser/møter for medlemsorganisasjoner/fylkesavdelinger

Daglig leder Finn Grimsgaard tlf. 67 10 22 62

 • medlemsorganisasjoner/fylkesavdelinger
 • informasjon/nettsider/N&M-nytt
 • organisasjonssaker/vedtekter
 • budsjett/økonomi
 • sekretær for styret
 • årsmøte/valgkomité

Tine Bjonge begynner som daglig leder 1. september.