Kontoret

Telefon: 905 93 595, man-tor kl 09-15

Epost: post@naturogmiljo.no
Adresse: c/o Voksenopplæringsforbundet, Akersgata 41, 0158 OSLO
Kontonr: 1609.04.42256

Daglig leder Tine Bjonge (93441380)

 • Studieplaner
 • Medlemsorganisasjoner/fylkesavdelinger
 • Informasjon/nettsider/N&M-nytt
 • Organisasjonssaker/vedtekter
 • Budsjett/økonomi
 • Styrets sekretær
 • Årsmøte/valgkomité
 • Årskonferanse
 • Pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter
 • Personal/medarbeiderutvikling

Rådgiver Astrid Frøyen (905 93 595)

 • Veiledning om tilskuddsordninger
 • Godkjenne/registrere søknader om kurstilskudd
 • Godkjenne/registrere kursrapporter
 • Tilretteleggingstilskudd
 • Regnskap/utbetalinger
 • Post og telefon