Ansatte/Kontoret

Kontoret er betjent man-tor kl 09-15

Fredag stengt

Telefon 67102260

Epost: post@naturogmiljo.no
Adresse: Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk
Kontonr: 1609.04.42256

Daglig leder Tine Bjonge tlf 93441380

 • Medlemsorganisasjoner/fylkesavdelinger
 • Informasjon/nettsider/N&M-nytt
 • Organisasjonssaker/vedtekter
 • Budsjett/økonomi
 • Styrets sekretær
 • Årsmøte/valgkomité
 • Årskonferanse
 • Pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter
 • Personal/medarbeiderutvikling

Førstekonsulent Astrid Frøyen tlf 67102260

 • Veiledning om tilskuddsordninger
 • Godkjenne studieplaner
 • Godkjenne/registrere søknader om kurstilskudd
 • Godkjenne/registrere kursrapporter
 • Tilretteleggingstilskudd
 • Regnskap/utbetalinger
 • Post og telefon