Regionkontakter

  1. Vestland

   Terje Wangsholm, Bergen, telefon 41445768


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Terje Wangsholm (NJFF)
   • Styremedlem: Ingrid Otnes (4H)
   • Styremedlem: Endre Helland (NSF)
   • Varamedlem: Edgar Waag (NKK)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Innlandet

   Ada Bredalen, Elverum, telefon 62425181 / 911 27 732


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Svein Arve Pedersen (NJFF)
   • Kasserer: Margrete Leikåsen (Dnh)
   • Styremedlem: Konrad Dahl (NSF)
   • 1. varamedlem: Roald Johansen (NB)
   • 2. varamedlem: Anne Kate Isumhaugen (NBSL)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Rogaland

   Olav Balle, Stavanger, telefon 51890523 / 936 03 490


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Olav Balle (NSNF)
   • Kasserer: Claudia Gertrude Fortmuller (NB)
   • Sekretær: Asbjørn Nordbø (NB)
   • Varamedlem: Håvard Schjong (NEU)
   • Varamedlem: Bente Helen Sørbø (NKK)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Møre og Romsdal

   Magnar Husby, Elnesvågen, telefon 908 49 997


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Magnar Husby (NSNF, Sabima, NBS, NNV)
   • Kasserer: Ragnhild M Harstad (NSF)
   • Styremedlem: Jonny Fostervold (4H)
   • Varamedlem: Kari Janne Gjøen (NSNF, 4H)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Østfold

   Helge Jodalen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Helge Jodalen (DNT Vannsjø)
   • Sekretær: Alf Disenbroen (Østfold JFF)
   • Kasserer: Jan Remi Hæger (Østfold JFF)
   • Varamedlem: Anne Marie Fjeldstad (Vålger og Svindal Hagelag)
   • Varamedlem: Liv Nora Frorud (Østfold Bondeungdom)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Troms

   Per Arne Slettmo, Storsteinnes, telefon 91823326


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   Leder:
   Styremedlem: Anne Kari Eliassen (4H)
   Styremedlem: Alf Brustad (DNT)

   Varamedlem: Per Arne Slettmo (NBS)


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Oslo/Akershus

   Johs. H. Røinås, Birkeland, telefon 418 51 421


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Johs H. Røinås (NNV)
   • Sekretær: Kirsti Eikenes (NJFF)
   • Kasserer: Kirsten Svendsen (NKK)
   • Varamedlem: Per Sigmund Bø (NB)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Telemark

   Bjørn Erik Lauritsen, Skien, telefon 916 12 804


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Line Funke (4H)
   • Sekretær/kasserer: Maria G Bløndahl (Dnh)
   • Styremedlem: Leila S. Berg (NSNF)
   • Varamedlem: Anne Marit Olsen (NKK)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Buskerud

   Ingen


  2. Kursstatistikk
  1. Agder

   Ingen


  2. Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Trøndelag

   ingen


  2. Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Nordland

   Ingen


  2. Kursstatistikk
  1. Finnmark

   Ingen


  2. Kursstatistikk