Regionkontakter

  1. Finnmark

   Kontakt Sissel Goodgame (46823588)


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Finnmark har ikke lenger valgt styre, men en oppnevnt kontakt: Sissel Goodgame. Sissel er aktiv birøkter og tilknyttet Porsanger sopp- og nyttevekstforening.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Troms

   Kontakt: Ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Troms har ikke lenger valgt styre. Det søkes ny kontaktperson for N&M Troms.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Nordland

   Kontakt: Ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Nordland har ikke lenger valgt styre. Det søkes ny kontaktperson for N&M Nordland.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Trøndelag

   Kontakt: Ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Trøndelag har ikke lenger valgt styre. Det søkes ny kontakterpson for N&M Trøndelag.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Møre og Romsdal

   Kontakt: Magnar Husby (90849997)


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Magnar Husby (NSNF, Sabima, NBS, NNV)
   • Kasserer: Ragnhild M Harstad (NSF) til 6. okt 2023
   • Kasserer: Kari Janne Gjøen (NSNF/4H) fra 6. oktober 2023
   • Styremedlem: Jonny Fostervold (4H)
   • Varamedlem: Kari Janne Gjøen (NSNF, 4H) til 6. oktober 2023

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Vestland

   Kontakt: Terje Wangsholm (41445768)


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Terje Wangsholm (NJFF)
   • Styremedlem: Ingrid Otnes (4H)
   • Styremedlem: Endre Helland (NSF)
   • Varamedlem: Edgar Waag (NKK)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Rogaland

   Kontakt: Olav Balle (93603490)


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Olav Balle (NSNF)
   • Kasserer: Claudia Gertrude Fortmuller (NB)
   • Sekretær: Asbjørn Nordbø (NB)
   • Varamedlem: Håvard Schjong (NEU)
   • Varamedlem: Bente Helen Sørbø (NKK)

   Olav Balle er kontaktperson


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Agder

   Kontakt: Ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Agder har ikke lenger valgt styre. Det søkes ny kontaktperson for N&M Agder.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Telemark

   Kontakt: Ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Telemark har ikke lenger valgt styre. Det søkes ny kontaktperson for N&M Telemark.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Buskerud

   Kontakt: Ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Buskerud har ikke lenger valgt styre. Det søkes ny kontaktperson for N&M Buskerud.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Innlandet

   Kontakt: Ada Bredalen (91127732)


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Svein Arve Pedersen (NJFF)
   • Kasserer: Margrete Leikåsen (Dnh)
   • Styremedlem: Konrad Dahl (NSF)
   • 1. varamedlem: Roald Johansen (NB)
   • 2. varamedlem: Anne Kate Isumhaugen (NBSL)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Oslo/Akershus

   Kontakt: Johs. H. Røinås (41851421)


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Johs H. Røinås (NNV)
   • Sekretær: Kirsti Eikenes (NJFF)
   • Kasserer: Kirsten Svendsen (NKK)
   • Varamedlem: Per Sigmund Bø (NB)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Østfold

   Kontakt: Helge Jodalen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Helge Jodalen (DNT Vannsjø)
   • Sekretær: Alf Disenbroen (Østfold JFF)
   • Kasserer: Jan Remi Hæger (Østfold JFF)
   • Varamedlem: Anne Marie Fjeldstad (Vålger og Svindal Hagelag)
   • Varamedlem: Liv Nora Frorud (Østfold Bondeungdom)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Vestfold

   Kontakt: Ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   N&M Vestfold har ikke lenger valgt styre. Det søkes ny kontaktperson for N&M Vestfold.


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk