Fylkeskontakter

  1. Østfold

   Kjersti Nygaard, Larkollen, telefon 456 00 154


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Kjersti Nygaard (Dnh)
   • Sekretær: Anne Knutsen (NKK)
   • Kasserer: Irene Simonsen (NSNF)
   • Varamedlem: Per Livar Engene (NFSF)
   • Varamedlem: Evy Eliassen (DNT)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Oslo / Akershus

   Johs. H. Røinås, Birkeland, telefon 418 51 421


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Johs H. Røinås (NNV)
   • Sekretær: Kirsti Eikenes (NJFF)
   • Kasserer: Kirsten Svendsen (NKK)
   • Varamedlem: Per Sigmund Bø (NB)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Hedmark

   Ada Bredalen, Elverum, telefon 62425181 / 911 27 732


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Svein Arve Pedersen (NJFF)
   • Kasserer: Gunhild Grønvold (NSF)
   • Styremedlem: Jorunn Kalgård Olsen (Dnh)
   • 1. varamedlem: Margrethe Leikåsen (Dnh)
   • 2. varamedlem: Ingunn Hermansen (HHT)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Oppland

   Tore Grønlien, Lillehammer, telefon 901 87 976


  2. Kursstatistikk
  1. Buskerud

   Terje Henriksen, Ringerike, telefon 909 26 958


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Terje Henriksen (NJFF)
   • Nestleder: Harald Flatin (NKK)
   • Kasserer: Per Robertsen (NB)
   • Styremedlem: Per Homb (NB)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Vestfold

   Jan Dalen, Kvelde, telefon 970 72 203


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   Leder: Jan Dalen (NJFF)
   Sekretær: Irene Pande (4H)
   Kasserer: Solveig Berge (Dnh)
   Styremedlem: Tom Thøversen (NFSF)
   Styremedlem: Liv Nordman


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Telemark

   Bjørn Erik Lauritsen, Skien, telefon 916 12 804


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Line Funke (4H)
   • Sekretær/kasserer: Bjørn Erik Lauritsen (NJFF)
   • Styremedlem: Maria G Bløndal (Dnh)
   • Varamedlem: Anne Marit Olsen (NKK)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Aust-Agder

   Olav Schrøder, Arendal, telefon 957 01 685


  2. Kursstatistikk
  1. Vest-Agder

   Kari Røysland, Kristiansand, telefon 38024251 / 481 51 914


  2. Kursstatistikk
  1. Rogaland

   Olav Balle, Stavanger, telefon 51890523 / 936 03 490


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Olav Balle (NSNF)
   • Kasserer: Odd Arstoga Westersjø (Dnh)
   • Sekretær: Arne Nordbø (NB)
   • Varamedlem: NN (NJFF)
   • Varamedlem: Hans Dale Kvadsheim (NU)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Hordaland

   Edgar Waag, Bergen, telefon 55229200 / 922 44 500


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Edgar Waag (NKK)
   • Styremedlem: Terje Wangsholm (NJFF)
   • Styremedlem: Anne Tafjord-Kirkebø (Dnh)
   • Varamedlem: Ingrid Otnes (4H)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Sogn og Fjordane

   Reidun Solberg Seim, Sandane, telefon 57868355 / 970 76 702


  2. Kursstatistikk
  1. Møre og Romsdal

   Magnar Husby, Elnesvågen, telefon 908 49 997


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Magnar Husby (NSNF)
   • Kasserer: Japke Stopke Stobbe (NNV)
   • Styremedlem: Ragnhild Harstad (NSF)
   • Varamedlem: Kari Janne Gjøen (NSNF)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Sør-Trøndelag

   ingen


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   ingen


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Nord-Trøndelag

   Rune A. Sørli, Bodø, telefon 952 88 199


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Rune A. Sørli (DNT)
   • Styremedlem: Lene Leira (4H)
   • Styremedlem: Endre Alstad (NJFF)
   • Varamedlem: Lisbeth Høyem (NKK)
   • Varamedlem: Johan Eggen (4H)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Nordland

   Rune A. Sørli, Bodø, telefon 952 88 199


  2. Kursstatistikk
  1. Troms

   Ivar Edvin Olsen, Tromsø, telefon 414 46 580


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   Leder: Ivar Edvin Olsen (NJFF)
   Kasserer: Anne Kari Eliassen (4H)
   Styremedlem: Margrethe Figved (NBS)

   Varamedlem: Caroline Haug (DNT)


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Finnmark

   Sigmund Hansen, Lakselv, telefon 906 18 212


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Sigmund Hansen (Dnh)
   • Sekretær: Eva Liland (NKK)
   • Kasserer: Camilla Brækken (4H)
   • Varamedlem: Britta Johansen (4H)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk