Regionavdelingens oppgaver

Regionleddets formål er å ivareta studieforbundets interesser regionalt.

Regionleddet skal:
• Representere Studieforbundet natur og miljø i [Region]
• Representere Studieforbundet natur og miljø i Vofo [Region]
• Ivareta medlemsorganisasjonenes interesser overfor fylkeskommunen og annen offentlig myndighet i [Region]
• Søke om og forvalte fylkeskommunalt tilskudd i henhold til gjeldende lovverk i [Region]
• Fremme samarbeid om voksenopplæring mellom medlemsorganisasjonene i [Region]
• Holde sentralleddet løpende oppdatert om egen virksomhet og utpeke en regionkontakt som er regionleddets ansikt utad, både mot sentralleddet og andre.