Fylkesavdelingens oppgaver

Fylkesavdelingene skal ivareta Studieforbundets oppgaver regionalt og være et supplement i arbeidet med å stimulere til lokal studieaktivitet.

Prioriterte oppgaver for fylkesavdelingene er:

  • Medarbeiderutvikling av lokale studieledere/lærere f.eks. råd-/veiledning ved direkte henvendelser.

  • Søke om fylkeskommunale voksenopplæringsmidler der slike finnes. Holde god kontakt med politikere og saksbehandlere i fylket og vise at det foregår tilskuddsberettigete kurs.

  • Støtte opp om det arbeidet VOFO driver i fylket. Det er viktig å arbeide for best mulig rammebetingelser for vårt arbeid.