Driftstilskudd til fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene får kr. 2.500 i driftstilskudd pr. år
når

  • årsrapportskjema

  • regnskapskjema

  • protokoll fra gjennomført årsmøte i h.t. vedtektene

er innsendt inn til Studieforbundet innen 1. april.

Årsmøtet i fylkesavdelingen skal være avholdt innen 15. mars i h.t. vedtektene.

Årsrapportskjema

Regnskapsskjema