Regnskap 2023 for fylkesavdelingen

Skjemaet sendes til Studieforbundet innen 1. april.

Beløp oppgis i hele kroner.

Inntekter
  1. 0
Utgifter
  1. 0
Balanse
  1. 0
  2. 0