Alle våre medlemsorganisasjoner og tilhørende lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av kurs. Tilskuddssatsen er fra 2024 kr 110 pr time, både med og uten lærer. Merk at satsen kan endres i løpet av året.