Alle våre medlemsorganisasjoner og tilhørende lag og foreninger kan søke om støtte til gjennomføring av kurs. Tilskuddssatsen er pt kr 100 pr time, både med og uten lærer. Merk at satsen kan endres i løpet av året.