Dugnadstimer

Styret har bestemt at ved rapportering av gjennomførte kurs, skal det anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset:

All ubetalt tid til planlegging/gjennomføring/etterarbeid med kurset, som f.eks. lærer/instruktøroppgaver, forberedelser, arbeid med studieplan, administrasjon, påmeldinger, regnskap og rapportering. Reisetid skal ikke tas med!