Siden er under oppbygging

Deltakerregistering i Excel

Det er mulig å føre deltakerliste i excel på forhånd, for så å hente (importere) listen rett inn i rapporteringen. Bruk denne excel-filen. Filen kan også hentes ut (eksporteres) når man står inne i rapporteringsskjemaet. Navn, postnummer og poststed, kjønn (mann/kvinne) og fødselsår er obligatorisk å fylle ut. Gateadresse, e-post og telefon er frivillig, men kolonnene må ikke fjernes.

Elektroniske kurs

Kurs som er egnet for det kan til og med juni 2021 gjennomføres 100% elektronisk. Det vil si med samtidighet, på teams, zoom eller tilsvarende plattform med kommunikasjonsmulighet. Dette er et korona-unntak. Voksenopplæringsloven sier egentlig inntil 50%. Vi oppdaterer her når vi vet hva som skjer fra 1. juli. Viktig: Av tekniske årsaker står det inntil videre "0-100% elektronisk kommunikasjon" på nesten alle studieplanene. Det er ikke alle kurs som egner seg for elektronisk gjennomføring! Disse kan selvfølgelig fortsatt ikke gjennomføres elektronisk, selv om studieplanen feilaktig gir inntrykk av det.