Kursrapport

 

Etter at søknaden er innsendt og innvilget kan du begynne på kursrapporten.
Den skal sendes til studieforbundet etter at kurset er avsluttet.

Start med å velge kurs til i menyen til venstre. Dersom søknaden er innvilget, er det klart for å begynne med kursrapporten.

Velg det aktuelle kurset.

Når du er inne på kurset klikk deg videre inn på rediger skjema for å starte rapporten

Her er de obligatoriske feltene merket med stjerne (*).

Merk at de øverste feltene allerede er fylt ut, så her trenger du kun å se over dersom det ikke er behov for endringer.

 

Feltet for planlagte timer er låst for redigering og vil fylles ut automatisk etter du har gjennomført fremmøteregistreringen.

 

I feltet dugnadstimer skal alle ubetalte timer føres.
I feltet inntekter skal de forskjellige kursinntektene summeres, NB: Merk at tilskuddet fra studieforbundet ikke skal være med i denne summen.
I feltet utgifter skal de ulike kursutgiftene summeres, eksempelvis lærerlønn, leie av lokale, osv.

 

Klikk så neste til Fremmøteregistrering

Her skal du legge til deltakerne ved å trykke på + Legg til person

Du vil så få opp et kontaktinformasjon skjema der de obligatoriske feltene er markert med stjerne (*).
Merk at dersom du også fører inn epost-adresse vil det gi deg muligheten til å sende deltakeren kursbeviset elektronisk.

Dersom du har mange deltakere kan det lønne seg å importere Excelmalen vår.

 

Når alle deltakerne er registrert må fremmøte registreres.

Klikk på + ved siden av DELTAKER / DAG OG TIMER.

Her skal dato og klokkeslett fylles inn, samt antall timer med og uten lærer. Merk at klokkeslettet er digitalt, så eksempelvis dersom kurset begynte halv to på ettermiddagen må du fylle ut 13 på time og 30 på minutt.

Det er her klokketimer som gjelder og ikke skoletimer.

Hver enkel samling skal føres for seg selv. Går et kurs over to dager blir det dermed to samlinger.

Når du har registrert alle samlingene må du markere i boksene hvem som har vært til stede.

 

Klikk så neste til SØKER, her skal all informasjonen allerede være automatisk utfylt.
Hvis alt stemmer kan du trykke NESTE til INNSENDING

 

Hvis alt er fylt ut korrekt, vil det komme opp en grønn boks med bekreftelse og du kan sende inn rapporten.
Om du får en rød feilmelding, betyr det at du må gå tilbake og rette opp feil.

Dersom det er ytterligere informasjon du ikke har fått inkludert i rapporten kan du føre dette i feltet Eventuelt andre kommentarer.

Under fanen Kurs og kursbevis kan du laste ned deltakernes kursbevis, Har du lagt inn deltakernes e-postadresser, kan disse sendes elektronisk.