Deltakerregistering i Excel

Det er mulig å føre deltakerliste i excel på forhånd, for så å hente (importere) listen rett inn i rapporteringen. Bruk denne excel-filen. Filen kan også hentes ut (eksporteres) når man står inne i rapporteringsskjemaet. Navn, postnummer og poststed, kjønn (mann/kvinne) og fødselsår er obligatorisk å fylle ut. Gateadresse, e-post og telefon er frivillig, men kolonnene må ikke fjernes.