Timer uten lærer

Dette er timer der deltakerne er samlet, men der det ikke er en egen lærer som er ansvarlig for undervisningen. F.eks. slik det er i en studiering.
Trening/lekser mellom kurssamlingene skal ikke tas med!