Første gang du sender inn søknad om tilskudd for organisasjonen din, blir du bedt om å legge ved en bekreftelse fra bank når du registrerer kontonummeret som tilskuddet skal sendes til.

Her ber vi om et vedlegg som viser at det er klubbens/foreningens kontonummer. Det kan f.eks. være et skjermbilde fra nettbanken. Studieforbundet har ikke lov til å gi tilskudd til privatpersoner.

Dersom klubben/foreningen senere endrer kontonummer, ber vi deg sende melding om dette til post@naturogmiljo.no