Første gang det sendes inn en søknad om tilskudd for en organisasjon (lag/forening), skal også organisasjonens kontonummer registreres. Man blir da bedt om å legge ved en bekreftelse fra bank. Studieforbundet har ikke anledning til å utbetale tilskudd til privatpersoner og det vi trenger er et vedlegg som viser at kontonummeret tilhører organisasjonen. Det kan for eksempel være et skjermbilde fra nettbanken.

Dersom organisasjonen senere endrer kontonummer, sendes melding om dette til post@naturogmiljo.no

OBS! Etter oppdatering av kursportalen 15.3.22, har flere brukere fått beskjed om å legge ved bekreftelse fra bank når de søker eller rapporterer, og de kommer ikke videre uten å gjøre dette. Årsaken er at vi i starten godkjente en del kontonummer manuelt, uten at det var lagt ved bekreftelse fra bank. Disse godkjenningene er nå annullert, og de som tidligere ikke har lagt ved bekreftelse fra bank, må gjøre det nå. Vi beklager ulempen!