Utsendt tilskudd / Utbetalingsbilag

 

Trykk deg inn på Administrer organisasjon under figuren øverst i høyre hjørne.

Scroll helt nederst til du kommer til Utbetalingsbilag. Dersom studieforbundet har sendt ut tilskudd vil det stå her.