Utsatt kurs / Ny oppstartsdato

Dersom et kurs er utsatt, hender det at studieforbundet må endre frist for innlevering av rapport.
Du gir beskjed om endring av oppstartsdato gjennom meldingstjenesten:

Denne finner du ved å trykke på Kurs i menyen til venstre. Trykk deg deretter inn på det aktuelle kurset.

Her velger du Meldinger og deretter ny melding.