Ny kontaktperson / rolletildeling

For å legge til en ny kontaktperson i systemet må du gå inn på Administrer organisasjon under figuren øverst til høyre

Bla deretter ned til Administrer brukerkontoer og klikk Inviter ny bruker

Nederst velger du den tiltenkte rollen for personen.

Rollebeskrivelsene er som følger:

Organisasjonsadministrator

Organisasjonsadministrator kan gjøre følgende i søknadsportalen:
Se innhold i søknader
Lese og skrive meldinger på en søknad
Se/sende/laste ned kursbevis for en søknad
Legge til / fjerne kontaktpersoner på søknader
Ellers alle handlinger som en «standard bruker» kan gjøre
Organisasjonsadministrator har også tilgang til menypunktet «Administrer organisasjon» og kan der gjøre følgende:
Invitere/godkjenne nye brukere i lokallaget
Sette brukere inaktive / aktive
Endre rolle på andre brukere, f.eks. gjøre en standard bruker om til organisasjonsadministrator
Legge inn ny bankkonto for lokallaget
Se utbetalingsbilagene til lokallaget

Standard bruker

Standard bruker kan gjøre følgende i søknadsportalen:
Opprette og sende inn søknader
Lese og svare på meldinger på søknader
Legge til andre brukere som kontaktperson på søknader de selv er kontaktperson på
Lese saksdetaljer på andre søknader (tittel, saksnummer, kontaktperson, frister, sum o.l.)
Se oppgaver (ikke innhold) som er sendt til andre brukere under menypunktet «Oppgaver»
Søke i, og lese studieplaner
Redigere egen kontaktinformasjon

Studieleder

Det er ingen forskjell på hva en «standard bruker» og en «studieleder» kan gjøre i portalen. Velg helst «standard
bruker»