Gratis bruk av skolelokaler

Godkjente kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift. I Lov om voksenopplæring §7 står det:

"Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter."

Dette omfatter bl.a. utgifter til ordinært renhold, lys, varme og tilsyn fra mandag til fredag i undervisningsåret og forutsetter at kurset er avsluttet innen kl. 21.00. For utlån utover dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier. Kursarrangøren er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell.

GJELDENDE FORSKRIFT