Lønnsutbetaling

Hvis det utbetales lønn til lærer/instruktør, er lokal arrangør ansvarlig for at dette gjøres korrekt.

For frivillige organisasjoner gjelder:
Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke oversiger 10.000 kroner, vil lønnen være fritatt for beskatning. Lokal arrangør (lokallag/forening) er fritatt for lønnsoppgaveplikt og slipper også å betale arbeidsgiveravgift.

Arrangør/lokallag som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan benytte forenklet oppgjørsordning for større lønnsutbetalinger. Lokallaget vil i de fleste tilfeller også være fritatt for å betale arbeidsgiveravgift. Forenklet oppgjørsordning (særskilt oppgjørsblankett fås hos kommunekassereren) innebærer at lokallaget foretar lønnsutbetaling og eventuelt forskuddstrekk samtidig og slipper avsetning til skattetrekkskonto, terminoppgave for skattetrekk, lønns- og trekkoppgave ved årets slutt m.v.

Lokal arrangør utbetaler nettolønn inkl. feriepenger (10,2%) til lærer/instruktør når kurset er fullført.

MER HOS SKATTEETATEN.NO