Tilretteleggingstilskudd

Alle skal kunne delta på kurs. Hvis man har kursdeltagere som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta, er det mulig å få tilretteleggingstilskudd.

Tilretteleggingstilskuddet er et supplement til det ordinære tilskuddet og skal brukes til å fjerne hindringer for deltagelse i opplæring. Tilskuddet gis for personer med funksjonsnedsettelser og andre som trenger særskilt tilrettelegging av undervisningen for å delta i læringen, og som medfører høyere kostnader for arrangøren.

Det kan feks søkes om støtte til ekstra personale, ekstra materiell/utstyr, og tilrettelagt sted/lokale.

Man kan søke både når man søker om tilskudd, og når man rapporterer på kurset.

Tildeling gjøres på skjønn. Potten er begrenset og det anbefales at man rapporterer snarest mulig etter gjennomført kurs.

Bilag som dokumenterer ekstrakostnadene skal legges ved rapporten.