Søk tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer.

Kursarrangøren kan generelt få dekket inntil kr 7.500 av nødvendige tilretteleggingsutgifter dokumentert med bilag. I tillegg kan kursarrangøren få inntil kr 5.000 i kompensasjon for ekstra dugnadsinnsats dersom den frivillige innsatsen er nødvendig for å få avviklet et godt kurs. Søknader utover disse satsene blir vurdert etter skjønn. I søknaden må behovet for særskilt tilrettelegging av opplæringen tydeliggjøres. Det er behovet for tilrettelegging som utløser tilskudd. Søknadene behandles fortløpende og tilskudd fordeles så lenge det er penger i potten. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 100 pr time.

 

Eksempler på hva tilretteleggingstilskuddet kan dekke:

  • ekstra lærer/instruktør
  • ledsager/ekstra assistent
  • forlenget kurs
  • tilrettelagt materiell og utstyr
  • transport
  • leie av tilrettelagt kurslokale
  • tolk/oversettelse
  • ekstra informasjon og motivasjon
  • nødvendig forarbeid og oppfølging

 

Søknadsskjema