Kopiering i studiesammenheng

Alle som kopierer fra bøker, aviser, tidsskrifter o.l. må ha avtale med rettighetshaveren eller Kopinor for å kunne kopiere lovlig i h.t. norsk lov. Vanligvis må man i slike tilfeller betale et vederlag for å få lov til å kopiere. Unntaket er kopiering til privat bruk.

Lover, forskrifter, offentlige utredninger og andre offentlige sakspapirer er ikke beskyttet av åndsverkloven og kan kopieres fritt. Åndsverk er i h.t. loven beskyttet i 70 år fra opphavsmannens dødsår.

Arrangøren av lokale kurs er ansvarlig for at ulovlig kopiering i kurssammenheng ikke finner sted.

Egenprodusert materiale kan selvsagt fritt kopieres uten avtale med Kopinor.