Fylkesårsmøter 2023

  • N&M Vestland: Årsmøte 29. mars kl 1830 hos NJFF Hordaland Innkalling
  • N&M Møre og Romsdal:
  • N&M Innlandet:
  • N&M Rogaland: Årsmøte 13. mars kl 17 i Strømvik Kolonihager Innkalling
  • N&M Østfold:
  • N&M Oslo/Akershus:

Fylkesårsmøter 2022

Fylkesårsmøter 2021

Fylkesårsmøter 2020