Fylkesårsmøter 2022

  • N&M Vestland: Årsmøte hos NJFF Hordaland på Nesttun tirsdag 15. februar 2022 kl 1800. Innkalling
  • N&M Møre og Romsdal: Digitalt Årsmøte tirsdag 15. mars kl 1900 Innkalling

Fylkesårsmøter 2021

Fylkesårsmøter 2020