27 medlemsorganisasjoner

  1. Norsk Kennel Klub (NKK)

   Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo, tlf 21 600 900,
   info@nkk.no, www.nkk.no


  2. Studieplaner
  1. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

   Postboks 94, 1378 Nesbru, tlf 66 79 22 00,
   njff@njff.no, www.njff.no


  2. Studieplaner
  1. Norske Redningshunder (NRH)

   Tamburveien 5, 1406 Ski, tlf 02615 (8-16),
   post@nrh.no, www.nrh.no


  2. Studieplaner
  1. Den Norske Turistforening (DNT)

   Youngstorget 1, 0181 Oslo, tlf 4000 1868,
   info@dnt.no, www.dnt.no


  2. Studieplaner
  1. 4H Norge (4H)

   Schweigaards gate 34A, 0191 OSLO, tlf 64 83 21 00,
   4hnorge@4h.no, www.4h.no


  2. Studieplaner
  1. Norges Birøkterlag (NB)

   Dyrskuevegen 20, 2040 Kløfta, tlf 63 94 20 80,
   post@norbi.no, www.norges-birokterlag.no


  2. Studieplaner
  1. Norges speiderforbund (NSF)

   Postboks 6910 St.Olavs plass, 0130 Oslo, tlf 22 99 22 30,
   nsf@speiding.no, www.speiding.no


  2. Studieplaner
  1. Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

   Akersgata 41 , 0158 Oslo, tlf 22 00 59 10,
   post@smabrukarlaget.no, www.smabrukarlaget.no


  2. Studieplaner
  1. Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)

   Schweigaards gate 34F, 0191 Oslo, tlf 922 66 276,
   post@soppognyttevekster.no, www.soppognyttevekster.no


  2. Studieplaner
  1. Det norske hageselskap (Dnh)

   Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo, tlf 94 00 93 01,
   post@hageselskapet.no, www.hageselskapet.no


  2. Studieplaner
  1. Norsk Botanisk Forening (NBF)

   Naturhistorisk museum, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo ,
   post@botaniskforening.no, www.botaniskforening.no


  2. Studieplaner
  1. Jakt- og Fiskesenteret (JFS)

   Postboks 32, 3539 Flå, tlf 46 97 32 00,
   jfs@jaktogfiskesenteret.no, www.jaktogfiskesenteret.no/


  2. Studieplaner
  1. Sabima (SABIMA)

   Postboks 6784 St.Olavs pl, 0130 Oslo, tlf. 22 36 36 41,
   sabima@sabima.no, www.sabima.no/


  2. Studieplaner
  1. Natur og Ungdom (NU)

   Postboks 4783 Sofinberg, 0506 Oslo, tlf 23 32 74 00,
   info@nu.no, www.nu.no/


  2. Studieplaner
  1. Hest og Helse (HH)

   Anette Isaksen, Tlf 90183138,
   anette.isaksen@nhest.no, www.hestoghelse.no/


  2. Studieplaner
  1. Norges Kaninavlsforbund (NKF)

   Bjørn Egeland, Frøyervn. 46, 4328 Sandnes, tlf 970 66 450,
   bjorn.egeland@lyse.net, www.kanin-nkf.net/


  2. Studieplaner
  1. Naturvernforbundet (NNV)

   Mariboesgate 8, 0183 Oslo, tlf 23 10 96 10,
   naturvern@naturvernforbundet.no, www.naturvern.no/


  2. Studieplaner
  1. BirdLife Norge (NOF)

   Sandgata 30B, 7012 Trondheim, 73 84 16 40,
   post@birdlife.no, www.birdlife.no/


  2. Studieplaner
  1. Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)

   Lars Kongsvik, Sagstadvei 11, 5243 Fana ,
   kongsviklars@gmail.com, www.nfsf.no/

  1. Norges Bygdeungdomslag (NBU)

   PB 9377 Grønland, 0135 Oslo, tlf 22 05 48 00,
   hei@nbu.no, www.nbu.no/


  2. Studieplaner
  1. Norges Bondelag (Bondelaget)

   PB 9354 Grønland, 0135 Oslo, 22 05 45 00,
   bondelaget@bondelaget.no, www.bondelaget.no/


  2. Studieplaner
  1. Foreningen Arbeidshesten (AH)

   Smidjebergveien 25, 4265 Håvik, 41686756,
   post@arbeidshesten.no, www.arbeidshesten.com


  2. Studieplaner
  1. Norsk kolonihageforbund (NKHF)

   Torggata 10, 0181 Oslo, 22110090,
   forbundet@kolonihager.no, www.kolonihager.no/


  2. Studieplaner
  1. Nei til EU (Nei til EU)

   Schweigaards gate 34 B, 0191 Oslo, 22179020,
   neitileu@neitileu.no, neitileu.no


  2. Studieplaner
  1. Skogn Folkehøgskole (SF)

   Lysaker 15, 7620 SKOGN, 74085720,
   kontor@skognfhs.no, www.skognfhs.no/


  2. Studieplaner
  1. Grønt Fagforum Vestfold og Telemark (GF)

   Gjennestadtunet Hus 85, 3160 STOKKE, 33363200,
   vestfold@bondelaget.no, www.grontfagsenter.no/kurs/


  2. Studieplaner
  1. Kunnskap og Vern Av Nytteplanter i Norge / Norwegian Seed Savers (KVANN)

   2256 Grue Finnskog, tlf.nr. 47906912 ,
   post@kvann.no, kvann.no/


  2. Studieplaner