Årsmøte 2024

Ordinært årsmøte torsdag 6. juni kl 10-13 på Teams.
- Innkalling
- Saksliste med SAKSDOKUMENTER og møtelenke
- Vedlegg 1: Årsmelding 2023
- Vedlegg 2: Årsregnskap 2023
- Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2023
- Vedlegg 4a: Studieplaner sortert etter eier og bruk i 2023
- Vedlegg 4b: Studieplaner rangert etter bruk i 2023
- Vedtekter for Studieforbundet natur og miljø
- Mønstervedtekter for N&N Regionledd
- Retningslinjer for medlemskap N&M
- PROTOKOLL