Årsmøte 19. mai 2020

Årsmøte 2020 ble grunnet Covid19-pandemien gjennomført som videokonferanse. 15 medlemsorganisasjoner og fylkene deltok.

To nye medlemsorganisasjoner ble ønsket velkommen: Norsk kolonihageforbund og Nei til EU.

Jan Dalen takket for seg som leder etter solid innsats over mange år. May Berthelsen, tidligere nestleder, rykket opp og tok på seg å lede Studieforbundet videre.

Årsmøte 2020 - Signert protokoll

Årsmøte 2020 - Saksliste med saksdokumenter

Årsmøte 2020 - Årsmelding 2019

Årsmøte 2020 - Regnskap 2019

Årsmøte 2020 - Revisjonsberetning 2019