Årsmøte 3. juni 2021

Også Årsmøte 2021 ble grunnet Covid19-pandemien gjennomført som videokonferanse.

Protokoll Årsmøte 2021 (uten signaturer)
Innkalling til Årsmøte 2021
Saksliste med saksdokumenter
Årsmelding 2020
Årsregnskap 2020 med elektroniske signaturer
Årsregnskap 2020 UTEN elektroniske signaturer
Revisjonsberetning 2020

Ekstraordinært årsmøte 13. desember 2021

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte 13.12.2021 Opptak av Skogn Folkehøgskole og Grønt Fagforum
Protokoll Ekstraordinært årsmøte 13.12.2021