Årsmøte 2. juni 2022

Sted: Teams (link kommer)
Tid: kl 10-14

Vedr sak 4 Forslag og saker, vedlegg 4, 5 og 6: Eventuelle motforslag må være studieforbundet i hende senest mandag 23. mai!

Saksdokumenter
INNKALLING: Innkalling til Årsmøte 2. juni 2022
SAKSLISTE: Saksliste med saksdokumenter
Vedlegg 1: Årsmelding 2021
Vedlegg 2: Årsregnskap 2021
Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2021
Vedlegg 4: Forslag nye vedekter
Vedlegg 5: Forslag nye mønstervedtekter for regionledd
Vedlegg 6: Forslag nye retningslinjer for medlemskap
PROTOKOLL: