Årsmøte 2. juni 2022

Videokonferanse på Teams kl 10-14

SIGNERT PROTOKOLL
Vedlegg 1: Årsmelding 2021
Vedlegg 2: Årsregnskap 2021 og Revisjonsberetning 2021
Vedlegg 3: Nye vedtekter for Studieforbundet natur og miljø
Vedlegg 4: Nye mønstervedtekter for studieforbundets regionledd
Vedlegg 5: Nye retningslinjer for opptak og medlemskap i Studieforbundet natur og miljø

Saksdokumenter
INNKALLING: Innkalling til Årsmøte 2. juni 2022
SAKSLISTE: Saksliste med saksdokumenter
Vedlegg 1: Årsmelding 2021
Vedlegg 2: Årsregnskap 2021
Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2021
Vedlegg 4: Forslag nye vedekter
Vedlegg 5: Forslag nye mønstervedtekter for regionledd
Vedlegg 6: Forslag nye retningslinjer for medlemskap

(Sak 4 Forslag og saker, vedlegg 4, 5 og 6: Eventuelle motforslag måtte være studieforbundet i hende senest mandag 23. mai)