N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 5 - 28.08.2018


Ny daglig leder

1. september overtar Tine Bjonge (50) som daglig leder etter Finn Grimsgaard (70), som har valgt å pensjonere seg etter 29 år i Studieforbundet. Tine kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Roforbund og har erfaring fra en organisasjon med få ansatte og mange frivillige og tillitsvalgte. - Vi er veldig fornøyd med å ha fått ansatt Tine og gleder oss nå over å kunne ønske henne velkommen på plass, sier styreleder Jan Dalen.

Søker ny studiekonsulent

Deltidsstilling (60-80%) som studiekonsulent på kontoret er ledig. Studieforbundet søker etter en fleksibel og serviceinnstilt person med pedagogisk utdannelse/erfaring og kjennskap til frivillig organisasjonsarbeid. Vedkommende skal ivareta ulike pedagogiske oppgaver for Studieforbundet, bl.a. godkjenne nye studieplaner, være med å stimulere til økt studieaktivitet lokalt/sentralt og planlegge og gjennomføre Studieforbundets årskonferanse. Søknadsfrist 20. september.

Kurs for jegerprøveinstruktører

For å undervise som jegerprøveinstruktør må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører, som bl.a. består av et 16-timers kurs arrangert av NaturConsult Larsson AS (NaCL AS). Det er viktig at lokalforeninger som planlegger å arrangere Jegerprøvekurs passer på å få utdannet de instruktørene de trenger. For instruktører som har utgått autorisasjon vil deltakelse på kurset kunne føre frem til fornyet autorisasjon som jegerprøveinstruktør. Se NaCL ASs kursoversikt.

VOFO læring og kompetanse

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) inviterer til seminar/møter om aktuelle emner for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring. Seminarene skal bygge kompetanse, men vil også være en møteplass for å skape nye nettverk. Høstens program og praktisk informasjon er lagt ut på VOFOs nettside. Her er det mulig å melde seg på.

Alle skal ha kursbevis

Før kursrapport sendes inn skal kursbevis skrives ut og utleveres til deltakere som har fullført kurset. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan skrive ut ferdig utfylt kursbevis direkte fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Det kan eventuelt benyttes egenproduserte kursbevis. Kursbeviset skal inneholde Studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold/omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan.

Gratis kurslokale

Godkjente kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift. Dette omfatter utgifter til ordinært renhold, lys, varme og tilsyn fra mandag til fredag i undervisningsåret og forutsetter at kurset avsluttes innen kl 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale med rektor/lokaleier. Les mer på Studieforbundets nettside.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost