N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 1 - 21.12.2021


Frist for kursrapporter er 20. januar

Kurs som er avsluttet i 2021 har siste rapporteringsfrist 20. januar 2022. Kurs som fortsetter over nyttår og avsluttes i 2022, rapporteres som vanlig innen 3 måneder etter endt kurs.

Kursportalen er ett år

Den nye kursportalen fyller ett år i disse dager. Overgangen har gått over all forventning. Folk finner frem og det søkes om tilskudd, kommuniseres med saksbehandler, sendes ut kursbevis, og rapporteres – i portalen. Noen barnesykdommer må vi nok leve med litt til, som at studieplankatalogen ikke er så lett tilgjengelig som vi kunne ønske, og at kursbevisene kunne sett bedre ut, men alt i alt er vi likevel godt fornøyd. For veiledning i bruk av kursportalen, se Ny kursportal - Råd og tips.

Korona-unntak forlenget

Korona-unntaket er forlenget og KUD tillater hel-digitale kurs ut juni 2022. Merk at det fortsatt er krav om samtidighet og kommunikasjonsmulighet.

To nye medlemsorganisasjoner

Vi har den glede å ønske Grønt Fagforum og Skogn Folkehøgskole velkommen som medlemmer i Studieforbundet natur og miljø. Begge ble tatt opp på ekstraordinært årsmøte 13. desember. Møtet var digitalt og ble ledet av vår nye ordfører Signe Lindbråten fra 4H. Hele 14 medlemsorganisasjoner og ett fylkeslag deltok. Avgjørelsen var enstemmig og Studieforbundet teller med det 26 medlemsorganisasjoner.

Grønt Fagforum er en ideell kursarrangør for landbruket. De er tett knyttet til Bondelaget og drifter landbruksportalen Grønt Fagsenter. Selv om primær målgruppe er landbruket i Vestfold og Telemark, er kursene åpne for deltakere fra hele landet. Skogn Folkehøgskole er en frittstående og uavhengig folkehøgskole med særlig vekt på jakt, fiske, sanking og miljø. De har i tillegg til vanlig folkehøgskoledrift, et stort antall åpne kurs med deltakere fra hele landet.

God jul og godt nytt år!

Kontoret holder stengt i julen, men fra 3. januar er det full fart igjen. Vi takker for godt samarbeid i nok et krevende pandemi-år. Vi ønsker alle riktig god jul og alt godt for det nye året.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost