N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 2 - 24.06.2020


May Berthelsen ny leder i studieforbundet

May Berthelsen fra Norsk Botanisk Forening ble på årsmøtet 19. mai valgt til ny styreleder i studieforbundet. Med seg i det nye styret har hun Tina Skaare fra Den Norske Turistforening, Marte Gustad Iversen fra Norges Bondelag, Torbjørn Brenna fra Norsk Kennel Klub, og Hans Petter Dalby fra Norges Jeger- og Fiskerforbund. Varamedlemmer er Sissel Goodgame fra Norges Birøkterlag, Johs. Røinås fra N&M Oslo/Akershus og Norges Naturvernforbund, og Kirsti Eikenes fra N&M Oslo/Akershus og Norges Jeger- og Fiskerforbund

To nye medlemsorganisasjoner

Årsmøtet ble grunnet den pågående pandemien gjennomført som videokonferanse, en utfordring vår dyktige ordfører Bjarne Oppegård tok på strak arm. 19 medlemsorganisasjoner og to fylkesavdelinger var representert. Etter gode og grundige diskusjoner, og spennende avstemming, kunne vi ønske Norsk Kolonihageforbund og Nei til EU velkommen som nye medlemmer i studieforbundet.

Kurs og korona-restriksjoner

Vi må få takke alle medlemsorganisasjoner, kursarrangører og kursdeltakere for tålmodighet og omstillingsevne. Det har vært og er en vanskelig tid. Norge åpner nå sakte opp igjen og vi registrerer med glede også en gradvis økning i kursaktiviteten.

Muligheten til å godkjenne elektroniske kurs, og kurs ned til 4 timer, er forlenget ut året. Alle kurs må, som alltid, ha godkjent studieplan før oppstart. Elektroniske kurstimer må, for å kunne gi tilskudd, gjennomføres med samtidighet. Det betyr at det må benyttes en læringsplattform med direkte elektronisk kommunikasjon, og at lærer/veileder og deltakere må være samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom.

God sommer!

Kontoret vil ha redusert bemanning i uke 29 og 30, og holde sommerstengt i uke 31 og 32. Siste ordinære tilskuddsutbetaling før ferien er 25. juni. Det er fullt mulig å starte opp og gjennomføre tilskuddsberettiget kurs i ferieperioden, selv om man ikke har mottatt e-post med godkjenningsnummer. Det forutsetter selvfølgelig at søknad om støtte er sendt før oppstart, og at det benyttes en allerede godkjent studieplan.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost