N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 1 - 31.03.2020


Elektroniske kurs og 4-timers kurs

Situasjonen i Norge og verden er alvorlig. Vi må alle bidra til å begrense pandemien. Det innebærer at alle kurs inntil videre må avlyses eller utsettes, med mindre de kan gjennomføres elektronisk. Kunnskapsdepartementet har nå åpnet for å kunne gi tilskudd til hel-elektroniske kurs, så fremt de gjennomføres i sann tid. De har også åpnet for kurs med varighet ned til 4 timer. Unntaksperioden er foreløpig frem til 1. august.

Alle kurs må ha godkjent studieplan før oppstart. Om et kurs skal kunne gjennomføres med elektronisk kommunikasjon, må dette komme klart frem av studieplanen. Alle nye kurs, også elektroniske kurs som skal følge en allerede eksisterende studieplan, må derfor få ny eller revidert studieplan før oppstart. Unntaket er kurs som startet med fysisk oppmøte, men ble gjort om til elektronisk gjennomføring på grunn av den pågående pandemien. Da får vi lov til å etter-godkjenne studieplaner.

Minikurs mot brakkesyke

Første midlertidige studieplan er allerede klar. Det er Minikurs mot brakkesyke, studieplan 382. Planen er utformet slik at den lett skal kunne brukes av alle våre medlemsorganisasjoner til formidling av det eller de fagområdene de har spesiell kompetanse på. Til glede og inspirasjon for alle som kan trenge det i disse dager.

Årsmøte 2020

Det er innkalt til ordinært Årsmøte i studieforbundet natur og miljø på Stabekk Kino tirsdag 19. mai. I og med pandemi-situasjonen, forberedes alternativ elektronisk gjennomføring på samme dato. Nærmere informasjon om dette kommer når det er klart.

Grønn Kursdag 2020

Lørdag 29. august gjentar vi suksessen med Grønn Kursdag. Også denne gangen i Tøyenparken, med et enda bredere og mer variert program enn sist. Flere bidragsytere er allerede godt i gang med planleggingen, mens de øvrige vil bli rekruttert innen kort tid. Interesserte er hjertelig velkommen til å melde seg. Miljødirektoratet har innvilget kr 100 000 til arrangementet!

Kursstatistikk

Studieforbundet natur og miljø hadde samlet 61 039 kurstimer i 2019, mot 64 775 kurstimer i 2018. Det var en nedgang på hele 6%, som i all hovedsak skyldes den mystiske hundesykdommen høsten 2019. Da var vi alene om det, nå rammer den pågående pandemien alle studieforbund. Det er ikke tvil om at 2020 blir et veldig spesielt år, der flere studieforbund kan komme til å ramle under 40 000 timers grensen. Kunnskapsdepartementet har imidlertid varslet at det vil bli mulig å søke om unntak fra aktivitetskravet, og at det kan bli aktuelt å ikke bruke 2020-tall som beregningsgrunnlag for tilskudd til studieforbundene i 2022 og 2023.

Redusert bemanning på kontoret

Kontoret har dessverre midlertidig redusert bemanning. Godkjenning av nye studieplaner blir prioritert, mens søknader og rapporter først vil bli tatt hånd om etter påske. Så lenge søknaden er sendt og det benyttes en godkjent studieplan, går det helt fint å starte kurset før man har fått godkjenningsnummer tilbake.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost