N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 1 - 07.07.2022


May Berthelsen gjenvalgt som leder

Årsmøtet 2022 ble gjennomført som videokonferanse tirsdag 2. juni. 18 av 26 medlemsorganisasjoner deltok. May Berthelsen (NBF) ble gjenvalg som leder. Med seg har hun nestleder Tina Skare (DNT), og styremedlemmene Hans Petter Dalby (NJFF), Marte Gustad Iversen (Bondelaget) og Dagny Wangensteen Elstad (NKK). Vara er Sissel Goodgame (NB), Johs. Røinås (N&M Oslo/Akershus) og Veronika Morstøl Øvremo (NJFF).

Nye vedtekter

Årsmøtet 2022 vedtok nye vedtekter for Studieforbundet natur og miljø. Årsmøtet holdt fast ved at det kun er årsmøtet som kan ta opp nye medlemmer, men støttet alle øvrige endringsforslag. Det ble også vedtatt helt nye mønstervedtekter for regionleddene. Disse gjelder for alle regionledd, og inneholder et minimum av hva regionleddene må ha i sine vedtekter.

Retningslinjer for opptak og medlemskap

Årsmøtet 2022 vedtok nye retningslinjer for opptak og medlemskap i studieforbundet. De slår fast at våre medlemmer er grønne, ideelle organisasjoner, som har opplæringsvirksomhet for voksne. Medlemsorganisasjonene trenger ikke lenger å være landsdekkende, men de må være det øverste organisasjonsleddet i Norge. Medlemsorganisasjoner som ikke lenger rapporterer opplæringsvirksomhet, kan miste medlemskapet.

Grønn Kursdag 2022

Velkommen til Grønn Kursdag på Kalvøya i Bærum søndag 11. september kl 10-16. Dagen var veldig vellykket i 2019, og vi gleder oss til et enda større og bedre arrangement i år, med mange spennende bidrag fra våre medlemsorganisasjoner. N&M Nytt kommer med spesialutgave tilegnet dagen rett over ferien.

Kontoret har fått nytt telefonnummer

Kontoret har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 905 93 595. Det gamle fasttelefon-nummeret fases ut innen kort tid.

Kursportalen er ett og et halvt år

Det har gått enda et halvår med ny kursportal. Folk finner frem og det søkes om tilskudd, kommuniseres med saksbehandler, sendes ut kursbevis, og rapporteres – i portalen. Aktiviteten har tatt seg opp etter pandemien, og vi ligger omsider an til et normal-år igjen. La det vedvare! Noen barnesykdommer i portalen må vi nok leve med enda litt til. Studieplankatalogen er omsider tilgjengelig uten innlogging, men kursbevisene kunne fortsatt sett bedre ut. Vi håper at også det lar seg løse innen det går altfor lang tid.

Korona-unntak forlenget ut 2022

Korona-unntaket er forlenget og Kulturdepartementet tillater heldigitale kurs ut 2022. Merk at det fortsatt er krav om samtidighet og kommunikasjonsmulighet. Signalene så langt er at unntaket dessverre ikke vil bli forlenget utover 2022.

God sommer!

Kontoret vil ha redusert bemanning i uke 28 og 32, og holde sommerstengt i uke 29-31. Vi ønsker alle riktig god sommer, og ekstra lykke til med alle sommerkurs!

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost