N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 4 - 23.12.2020


Endringer i voksenopplæringsloven fra 2021

De nye forskriftene til voksenopplæringsloven er kommet. For å kunne motta tilskudd må et kurs være på minst 4 timer og ha minst 4 deltakere med minst 75% oppmøte. Det vil si kurs med lærer kan ha 3 deltakere, mens kurs uten lærer må ha minst 4 deltakere. Det er fortsatt krav om at minst halvparten av timene skal være fysiske samlinger, men her er de uoffisielle signalene at nåværende korona-unntak, som tillater hel-elektroniske kurs, vil bli forlenget frem til sommeren.

Husk, frist for kursrapport er 15. januar

Kurs som er AVSLUTTET i 2020 har siste rapporteringsfrist 15. januar 2021! Kurs som fortsetter over nyttår, og avsluttes i 2021, rapporteres på vanlig måte i Mine Kurs når kurset er avsluttet. Kurs med oppstart i 2021 skal rapporteres i nytt kursadministrasjonssystem (KA2). Inntil vi åpner dette for søknader i januar, søker dere også for 2021-kurs i Mine Kurs.

God jul og godt nytt år!

Kontoret holder stengt i romjulen, men fra 4. januar er det full fart igjen. Vi takker for godt samarbeid i det krevende annerledes-året 2020. Vi håper og tror på et bedre 2021, og ønsker dere alle en riktig god jul og alt godt for det nye året!

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost