N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 3 - 11.12.2020


Unntaksåret 2020

Pandemien herjer og smittevernrestriksjoner gjør det vanskelig for både kursarrangører og deltakere. Gledelig mange kurs er likevel blitt gjennomført. Kreativiteten og tilpasningsevnen blant våre arrangører har vært og er imponerende! Vi er stolte av dere og hva dere får til!

Frist for kursrapporter er 15. januar

Alle kurs med oppstart i 2020 skal rapporteres på vanlig måte i Mine kurs. Kurs som avsluttes i 2020 har siste rapporteringsfrist 15. januar 2021. På nettsiden vår kan du se hvilke kurs som fortsatt ikke er rapportert. Kurs som fortsetter over nyttår, og avsluttes i 2021, rapporteres så raskt som mulig og innen 3 mnd etter siste kursdag. Kunnskapsdepartementet har med bakgrunn i pandemien åpnet for å gi tilskudd til hel-elektroniske kurs, og kurs ned til 4 timer, ut hele 2020. Avbrutte kurs har med det kunnet fullføres elektronisk eller eventuelt godkjennes med færre timer.

Endringer i voksenopplæringsloven fra 2021

Vi venter fortsatt på de nye forskriftene til Voksenopplæringsloven. Vi får en del spørsmål fra våre medlemmer om hva som blir kravet til minimum antall timer, minimum antall deltagere og elektronisk gjennomføring. Til det kan vi bare svare at vi ikke kan si noe sikkert. Vi tror at korona-unntaket for kurs ned til 4 timer vil bli permanent. Vi håper at korona-unntaket vedr elektronisk gjennomføring blir permanent, eller i hvert fall videreføres som unntak. Og vi er veldig spent på kravet til minimum antall deltakere. I forslaget lå minimum 5, mens vi med flere studieforbund har argumentert hardt for 3, med mulighet for unntak i spesielle tilfeller. Avklaring kommer forhåpentligvis snart, og vil bli annonsert når vi vet.

KursAdmin2

Studieforbundet bytter til ny kursadministrasjons-løsning (KA2) fra nyttår. Vi er ett av syv studieforbund som har tegnet avtale med Vofo om bruk av den nye løsningen. KA2 har innlogging med Id-porten, men inngangen blir fra hjemmesiden vår som før. Det er lagt opp til at søknads- og rapporteringsprosessen skal bli så gjenkjennelig som mulig, men litt tålmodighet og velvilje i overgangsfasen er nok lurt. Studieplanene overføres til KA2 i disse dager. Når disse er klare vil det bli åpnet for å opprette brukere og å søke om tilskudd til neste års kurs i KA2. Alle kurs med oppstart i 2021 skal rapporteres i KA2. Neste års kurs, som allerede er meldt inn i «Mine kurs», vil bli overført til KA2 av oss.

Vi har flyttet

Studieforbundets sekretariat har flyttet inn i nye lokaler. Ny post- og besøksadresse er nå Gamle Drammensvei 40, 1369 STABEKK. Telefonnummer og e-post er som før.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost