N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 1 - 03.07.2024


Nytt styre

Årsmøte 2024 ble gjennomført som videokonferanse 6. juni. Femten medlemsorganisasjoner og to regioner deltok. May Berthelsen fra Norsk Botanisk Forening ble gjenvalgt som leder. Med seg har hun Hans Petter Dalby fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sissel Goodgame fra BirdLife Norge, Pål Karlsen fra Norges sopp- og nyttevekstforbund, og Bjørg Elin Huseby fra Norske Redningshunder. Dagny Wangensteen Elstad fra Norsk Kennel Klub, Ksenia Sazanova fra Norges speiderforbund, og Ragnhild Grøv fra Norges Jeger- og Fiskerforbund er vara.

To nye medlemsorganisasjoner

Det ble tatt opp to nye medlemsorganisasjoner: Norsk Permakulturforening, og Fangst-, fiske- og friluftsforeningen Gnist. Begge passer godt inn i studieforbundets grønne profil og årsmøtes beslutning var enstemmig. Permakultur er å lære av og å leve i pakt med naturen på bærekraftig vis. Norsk Permakulturforening er en liten, men landsdekkende forening, som jobber med å spre permakultur gjennom kurs, nettverksbygging og opplysningsarbeid. Fangs-, fiske- og friluftsforeningen Gnist er en liten flerkulturell friluftsliv-, jakt-, fiske-, sanking- og naturvernorganisasjon. Deres formål er å skape engasjement og interesse for naturen blant by-ungdom, blant annet gjennom praktiske og teoretiske kurs i høstningsbasert friluftsliv. Gnist er foreløpig en ren oslo-forening, men ambisjonen er å bli landsdekkende.

Kursbevis og ny tilskuddssats

Alle deltakere på kurs med tilskudd skal ha dokumentasjon på gjennomført opplæring. Gjennom kursportalen har alle arrangører enkel tilgang til kursbevis som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven. Nytt av året er at medlemsorganisasjonene kan få spesialtilpasset design for sine kursbevis. Foreløpig er det bare Norges sopp- og nyttevekstforbund som har benyttet seg av dette, men vi regner med at flere snart vil følge etter. Nytt av året er også at tilskuddssatsen er økt fra 100 til 110 kr timen, både med og uten lærer.

Vi er blitt samboere

På tampen av 2023 flyttet vi inn i nye lokaler Frivillighetens Hus i Oslo, sammen med Voksenopplæringsforbundet, Studieforbundet FUNKIS og Kristelig Studieforbund. Vi er veldig fornøyd med å ha blitt del av et større faglig felleskap, som også vil komme våre medlemmer til gode. Huset har et møteromssenter der våre medlemmer kan leie møterom til internpris. Booking og mer informasjon om Frivillighetens Hus finner dere på www.frivillighetenshus.info.

God sommer!

Kontoret er sommerstengt i uke 29-32, men kursportalen er selvfølgelig åpen alle dager hele året. Vi ønsker dere en riktig god sommer og lykke til med alle sommerkurs!

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost