N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 3 - 13.12.2022


Siste frist for kursrapporter er 20. januar

Kurs som er avsluttet i 2022 har aller siste rapporteringsfrist 20. januar 2023! Tidligere har vi unntaksvis kunnet gi utsatt frist. Det er ikke lenger mulig. 2022-kurs som ikke er ferdig-rapportert innen 20. januar, vil ikke kunne få tilskudd. Kurs som fortsetter over nyttår og avsluttes i 2023, regnes som 2023-kurs, og rapporteres som vanlig innen 3 måneder etter endt kurs.

Digitale kurs

Kulturdepartementet har forlenget det midlertidige unntaket og tillater heldigitale kurs enda et halvt år til. Samtidig foreslår de å oppheve kravet om minst 50% fysiske samlinger og åpne for heldigitale kurs på permanent basis fra 1. juli, dvs når unntaket opphører. Forslaget er et resultat av innspill fra Vofo og studieforbundene. Høringsfristen er 1. mars. Om forslaget går gjennom vil tilskuddsberettigede kurs også videre kunne gjennomføres med bare fysiske samlinger, bare digitale samlinger, eller en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger. Det vil fortsatt være krav om samtidighet, både for fysiske og digitale samlinger. Og det vil i tillegg innføres krav til studieplanen om begrunnelse for bruk av digitale samlinger.

Ny strategiplan

Årsmøtet 2023 skal behandle ny 4-årig strategiplan for studieforbundet. Strategiprosessen er i full gang og planen vil bli sendt på høring i medlemsorganisasjonen før endelig forslag legges frem for årsmøtet 1. juni.

Ny rekord

Det gleder stort å kunne fortelle at vi ligger an til ny rekord i 2022, både i antall kurs og kurstimer. Det merkes at det jobbes godt i mange av medlemsorganisasjonene. Likevel er det fortsatt en del kurs som ikke meldes inn. Det håper vi å gjøre noe med i årene som kommer. Det er et uttalt mål å være en ressurs for alle våre medlemsorganisasjoner.

God jul

Vi ønsker alle en riktig god jul og alt godt for det nye året. Kontoret er stengt i romjulen, men kursportalen er selvfølgelig åpen. Bruk gjerne ferietiden til rapporter og nye søknader.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost