Jegerprøveinstruktør

 

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører som består av fire deler:

Del 1

Tar for seg bakgrunnskunnskap innenfor jakt og skyting:
a) Minst 3 års erfaring fra stor- og småviltjakt
b) Skyte- og våpenkompetanse for rifle og hagle dokumenteres gjennom avlagt skyteprøve for storvilt og oppnådd resultat på haglekonkurranser eller gjennomført kurs/opplæring.
Studieplan nr. 1064 Jaktskytekurs for jegerprøveinstruktør (8 timer)
Studieplan nr. 5176 Haglemerket – intro hagleskyting (8 timer)

Del 2

E-læringsprogram som gir innføring i det teoretiske grunnlaget for hver av de ni samlingene i det obligatoriske jegerprøvekurset.
E-læringskurset ligger åpent for alle på Miljødirektoratet sin Trainingportal. Kursavgiften betales over internett og omfatter kurstilgang, håndtering av innsendingsoppgaver og loggføring av gjennomført kurs.

Del 3

Arrangeres av NaturConsult Larsson AS (NaCL AS) som en samling på 16 timer.
Del 1 må være godkjent og del 2 må være gjennomført og bestått før man kan starte på del 3.

Del 4

Avsluttende eksamen for jegerprøveinstruktører gjennomføres i tilknytning til del 3 eller hjemme etter fullført del 3. Eksamen består av syv deleksamener fra de forskjellige pensumdelene i instruktørkurset. Kravet til bestått er 80 % riktige svar på hver deleksamen.

 

Se også informasjon fra Miljødirektoratet