N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 3 - 02.10.2019


En lov, to statsråder (Fortsettelse)

Regjeringen har vedtatt å dele politisk forvaltning av studieforbundene mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD). Den nye ordningen er nå ute på høring. Fire studieforbund skal bli igjen i Kunnskapsdepartementet, mens de resterende 10, herunder Studieforbundet natur og miljø, skal flyttes over til Kulturdepartementet.

En deling og spissing av ordningen kan være bra, forutsatt at vi som studieforbund kan forholde oss til begge departementer, avhengig av hvor de aktuelle kursene hører hjemme på studieplan-nivå. Litt mer jobb for oss i studieforbundet ja, men vanskelig nei. Den faktiske kursvirksomheten kan som kjent være ganske variert, også innen samme medlemsorganisasjon. Foreløpig er det lagt opp til at hvert studieforbund og dets medlemsorganisasjoner kun skal forholde seg til ett departement.

Alle skal til gjengjeld forholde seg til samme moderniserte voksenopplæringslov og nær identiske forskrifter. Eneste praktiske forskjell slik det ligger nå er at nedre aldersgrense for deltagere på kurs under Kunnskapsdepartementet er 16 år, og at alle deres kurs må ha kurs-leder, mens kurs under Kulturdepartementet fortsatt vil ha alderskrav på 14 år, og kan ha kurs uten kursleder. Nytt for alle er økning til minimum 5 deltagere på alle kurs, nedgang til minimum 6 (kanskje 4) timer per kurs, og at alle kurs må avholdes i Norge. Høringsfristen er 1. januar 2020 og den nye loven med forskrifter er ment å gjelde fra og med 2021.

Årskonferansen 2019

Etter pausen i fjor er vi tilbake og inviterer til Årskonferanse i Kulturhuset Stabekk Kino torsdag 24. oktober kl 10-16. Programmet er dagsaktuelt og vil bare bli avbrutt av en god lunsj på Jeppehuset Restaurant og Konditori. Vi håper det faller i smak.

Konsekvensene av deling og flytting til nytt departement, herunder modernisering av voksenopplæringsloven med forskrifter, blir et sentralt tema. Stian Juell Sandvik, konstituert generalsekretær i VOFO tegner og forteller. Vi diskuterer.

Informasjonssjef i NJFF Espen Farstad snakker om hvordan henge med i tiden, dvs gjøre seg synlig og aktuell. Vi vil også dele erfaringer fra Grønn Kursdag i august. Er denne noe å bygge videre på? Og er det andre arenaer der vi kan være tjent med mer samarbeid på tvers?

Tegn i tiden tilsier at Studieforbundet bør ta sikte på å vokse for å bli mer robust i møte med fremtiden. Vi diskuterer hvordan og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for opptak av nye organisasjoner? Samt hvordan regionleddene kan gjøre en forskjell?

Representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene ønskes velkommen! Påmeldingsfristen er 17. oktober. For mer info og påmelding se Årskonferansen 2019 på hjemmesiden.

Ny generalsekretær i VOFO

Styret i Vofo har ansatt Rune Foshaug som ny generalsekretær etter Gro Holstad. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO og har bred erfaring med interessepolitisk påvirkningsarbeid og ledelse av komplekse organisasjoner. Foshaug begynner i stillingen innen årsskiftet.

Det er viktig å rapportere riktig!

Vi minner om at det er viktig å rapportere riktig. Det er ikke lov å tilpasse kursrapporten til studieplanen eller annen ønsketenking. Datoer, timer og deltagere skal stemme med faktisk gjennomføring. Når det gjelder inntekter, kostnader og dugnadstimer tåler vi omtrentlige tall, så sant man kan fremlegge oversikt og bilag ved kontroll. Når det gjelder datoer, timer og deltagere er det derimot intet slingringsmonn. Kontroller gjennomføres både ved å kontakte deltakere direkte, og ved å be arrangørene sende inn kopi av kostnads-bilag, redegjøre for hvordan kurset er utlyst og om det er delt ut kursbevis. Vi er pålagt å ha regelmessige kontroller. Disse er i hovedsak tilfeldige og noen opplever dette flere ganger, andre opplever det aldri.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost