Årskonferansen 2019, med Ekstraordinært Årsmøte for opptak av nye organisasjoner

Kulturhuset Stabekk Kino torsdag 24. oktober kl 10-16

 
Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene inviteres til Årskonferanse og ekstraordinært årsmøte på Stabekk

Program

Ekstraordinært Årsmøte Behandle søknad om opptak fra Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag.

Heng med i tiden! Hvordan gjøre seg synlig og aktuell, ved Espen Farstad, infosjef i NJFF.

Ny lov og forskrift, hva nå? Voksenopplæringsloven moderniseres og ordningen deles. Hva betyr det for oss? Hvilken vei skal studieforbundet velge videre? Hva er viktigst for medlemmene våre? Stian Juell Sandvik, konstituert generalsekretær i VOFO tegner og forteller. Vi diskuterer.

Grønn Kursdag, første eller siste gang? Erfaringer fra Grønn Kursdag i Tøyenparken 31. august. Noe å bygge videre på? Andre aktuelle fellesprosjekter og tiltak? Gjennomgang og diskusjon ved daglig leder Tine Bjonge.

Ekstraordinært årsmøte? Eventuelt ekstraordinært årsmøte hvis det mottas søknader om opptak. Diskusjon vedr kriterier for medlemskap, regioninndeling og andre aktuelle saker.

Lunsj på Jeppehuset Restaurant og Konditori. Konferansen og lunsjen er gratis. Studieforbundet kan dekke inn til kr 2000 i reelle reisekostnader for en representant fra hver fylkesavdeling. Evt høyere etter avtale for spesielt langveisfarende.

Påmelding til tine@naturogmiljo.no innen 17. oktober 2019.