N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 2 - 12.07.2019


Jan Dalen gjenvalgt

Årsmøtet 14. mai 2019 ga styreleder Jan Dalen (N&M Vestfold) fornyet tillit. Med seg videre har han nestleder May Berthelsen (NBF), styremedlem Hans Petter Dalby (NJFF), styremedlem Endre Kleiveland (DNT) og styremedlem Marianne Njøten (NKK). Samt vara-medlemmene Lena Høvik (Dnh), Sissel Goodgame (NB) og Johs. H. Røinås (N&M Akershus). Drøyt halvparten av medlemsorganisasjoner var representert på årsmøtet.

En lov, to statsråder

Regjeringen har vedtatt å dele politisk forvaltning av studieforbundene mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kulturdepartementet (KUD). Voksenopplæringsloven overlever, men regelverket skal forenkles og tilpasses de ulike oppgavene studieforbundene jobber med. Vi er lettet og glade for at loven skal bestå og at planene om regionalisering av ordningen er frafalt. Hva en deling mellom de to departementene vil innebære i praksis gjenstår å se, men vi er forsiktige optimister. Det er lovet en høring i løpet av høsten.

Ny styreleder i VOFO

Hege Irene Fossum er valgt til ny styreleder i VOFO. Hege har bred erfaring som daglig leder i K-Stud og tidligere styreleder i VOFO. Med seg har hun nestleder Gro Svenneby (AOF) og styremedlemmene Ingebjørg Gram (Folkeuniversitetet), Ludvig Claesson (Musikken), Krstin Berglann Tronrud (Funkis) og Marit Knutsdatter Strand (Senterpartiet). Det nye styret har mange store oppgaver på bordet. I tillegg til de varslede omleggingene av hel ordningen, skal det også ansettes ny generalsekretær etter Gro Holstad, som går over i ny jobb til høsten.

Alle skal kunne delta på kurs

Hvis man har kursdeltagere som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne delta er det mulig å søke om tilretteleggingstilskudd (TRT) i tillegg til det ordinære kurstilskuddet. TRT på opptil 200 kr per kurstime kan innvilges til relevante ekstrakostnader som ekstra personale, ekstra utstyr/materiell, tilrettelagt kurssted, tilrettelagt kursprogram og undervisningsmateriell, ekstra eller tilrettelagt transport, ekstra planlegging, utvikling og oppfølging og evt annet som kan fjerne hindringer for deltagelse. Se mer på hjemmesiden.

Grønn Kursdag

Tøyenparken i Oslo lørdag 31. august kl 10-16. En møteplass for inspirasjon og deling av grønn kunnskap. Et spennende og variert program der Norsk Sopp- og Nyttevekstforbund, Norsk Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Botanisk Forening, Det norske hageselskap og Norsk Kennel Klub bidrar med utstillinger, miniforedrag, minikurs, guidede turer, aktiviteter og konkurranser. Grønn kursdag er vårt felles bidrag til Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. Støtt opp ved å like og dele arrangementet på Facebook, spre ordet og delta! Se hva VOFO skriver. Se også programmet til Oslo Miljøhovedstad.

Kontoret sommerstengt uke 29-32

Kontoret holder sommerstengt uke 29-32 som følge av ferieavvikling. Siste tilskuddsutbetaling før ferien var 11. juli. Første ordinære kontordag etter ferien er 12. august. Det er fullt mulig å starte opp og gjennomføre tilskuddsberettiget kurs i ferieperioden, selv om man ikke har mottatt e-post med godkjenningsnummer. Det forutsetter selvfølgelig at søknad om støtte er sendt før oppstart, og at det benyttes en allerede godkjent studieplan. God sommer!

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost