N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 4 - 29.05.2018


Ny daglig leder tilsatt

Tine Bjonge (50) er ansatt som ny daglig leder i Studieforbundet fra 1. september. Hun kommer fra stilling som generalsekretær i Norges Roforbund og har erfaring fra en organisasjon med få ansatte og mange frivillige tillitsvalgte. Hun har lærerutdanning fra Høgskolen i Oslo og treneropplæring fra Norges Idrettshøgskole. Det var 15 søkere til stillingen som ny daglig leder.
- Vi er veldig fornøyd og gleder oss nå til samarbeidet med Tine, sier styreleder Jan Dalen.

Jan Dalen gjenvalgt

Årsmøtet 23. mai i Studieforbundet samlet 9 medlemsorganisasjoner som bl.a. gjenvalgte Jan Dalen fra N&M Vestfold som styreleder. Endre Kleiveland fra Turistforeningen ble valgt inn i styret som ellers består av May Bethelsen fra Botanisk forening, Hans Petter Dalby fra Jeger- og Fiskerforbundet og Marianne Njøten fra Kennelklubben.
Styret fremmet forslag om å budsjettere med et betydelig underskudd i 2019, men det ville ikke årsmøtet godta og ba styret arbeide for et budsjett i balanse.

Det nye kurslederkurset

Studieforbundets nye kurslederkurs gir innsikt i kursleder/kurslærers oppgaver, pedagogikk, arbeidsmåter, planlegging og gjennomføring av kurs i frivillig sektor. Kurset forener teori og praksis. Emnene er såpass fullstendig beskrevet at de skal kunne brukes uten ytterlig «opplæring». Om det ikke passer å gjennomføre kurset i sin helhet, kan deler av kurset brukes som supplement i annen kurssammenheng. Kurslederkurset kan lastes ned eller bestilles som hefte (50 sider). Kurslederkurset er ført i pennen av studiekonsulent Odd Erik Randen assistert av Kjell Buraas og May Berthelsen. Studieplannummer 240

Når robotene overtar

Automatisering, robotisering, kunstig intelligens overtar flere og flere arbeidsoppgaver. Nye blir skapt, men hva slags kompetanse kreves i fremtiden? Kravet til omstilling, jobbskifte, kompetanseutvikling, omskolering vil øke kraftig hvis vi skal betjene og konkurrere med framtidas kunstig intelligente maskiner. Dette er utgangspunkt for Voksenopplæringsforbundets seminar torsdag 16. august kl 14 under Arendalsuka i år. Her er det bare å stille opp.

Pauser er viktige!

Vi har merket at stadig flere kursarrangører ønsker å avholde kurs med mange timer komprimert over få dager (f.eks. helgekurs). Som pedagogisk prinsipp regner vi alltid i studieforbundsammenheng med at vi skal ha 15 min. pause pr. studietime. Dette ser det ut til at det lett syndes mot i vår travle tid. Det er viktig å ha klart for seg at ifølge klassisk hjerneforskning på hvordan kunnskap tilegnes (kognitiv forskning), så er en ”overbelastning” av korttidsminnet med for mye informasjon på kort tid, noe som fører til at det som skal kodes for lagring i langtidsminnet, isteden forsvinner pga korttidsminnets begrensede kapasitet. Dette bør tale for en studieteknikk som understreker viktigheten av pauser og variasjon i undervisningen.

Feriestengt kontor i juli

Studieforbundet holder som vanlig kontoret stengt i juli pga ferieavvikling. Det er derfor viktig å få sendt inn nye studieplaner og søknader for kurs som skal avvikles i sommer så fort som mulig! Kursrapporter som er oss i hende før St.Hans, skal vi forsøke å få ferdigbehandlet før vi tar ferie. Første ordinære kontordag etter ferien blir onsdag 1. august. God sommer!

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost