N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 4 - 06.11.2019


To nye medlemsorganisasjoner! Kanskje tre?

Vi har den glede å ønske Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag velkommen som nye medlemmer i Studieforbundet natur og miljø! Sannsynligvis får vi anledning til også å ønske Foreningen Arbeidshesten velkommen innen utgangen av 2019. Både Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag er solide organisasjoner som passer godt inn i vår profil. Norges Bygdeungdomslag er en stor landsdekkende ungdomsorganisasjon, som jobber for levende bygder ved å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser. Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. De jobber for å trygge landbruket og å ivareta bygdenes interesser. Foreningen Arbeidshesten er en liten organisasjon, men med utbredelse over hele landet og stort engasjement for arbeidshesten. Også Foreningen Arbeidshesten passer meget godt inn i vår profil. Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag ble tatt opp på ekstraordinært årsmøte i tilknytning til Årskonferansen 24. oktober. Søknaden fra Foreningen Arbeidshesten kom akkurat for sent og vil bli behandlet på eget ekstraordinært årsmøte per telefon i begynnelsen av desember. Bakgrunnen for alle tre er at de kommer fra et studieforbund som var vedtatt nedlagt. Vi er selvfølgelig enige i at vi er det naturlige valget når de velger å bytte studieforbund og ser frem til et berikende samarbeid for alle parter.

Vellykket Årskonferanse over ny lest

Den tradisjonelle to-dagers konferansen var slanket til en effektiv, men innholdsrik dag på Kulturhuset Stabekk Kino. Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF, startet konferansen med et inspirerende foredrag om hvordan organisasjoner kan gjøre/holde seg synlige og aktuelle. Med utgangspunkt i egen organisasjon tok han oss gjennom analyser og strategier, rikelig krydret med morsomme og tankevekkende eksempler. Etter en bedre lunsj ledet konstituert generalsekretær i VOFO, Stian Juell Sandvik, oss gjennom departementets forslag til endringer i voksenopplæringsloven med forskrifter. At det berører oss er hevet over enhver tvil, og vi fikk med oss mange gode innspill til høringen med frist 1. januar. Avslutningsvis presenterte daglig leder Tine Bjonge erfaringene fra Grønn Kursdag i Tøyenparken 31. august. En dag som til tross for litt lite publikum lykkes med å være noe nytt og noe mer enn en vanlig aktivitetsdag. Det var bred enighet om at dagen bør videreutvikles. Samtlige organisasjoner som var til stede utrykte ønske om å bidra på en eller annen måte.

VOFOs Reisestipend – Søkefrist 17. november!

VOFOs reisestipend for studiereiser til utlandet i 2020 har søknadsfrist 17. november. Formålet er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppen er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Det søkes elektronisk her. Unngå faguttrykk og forkortelser, eller sørg for å forklare disse, slik at også uinnvidde kan lese og forstå søknaden. Fortell hvorfor denne reisen gjør deg til en bedre lærer/instruktør og hvordan du vil benytte det du lærer når du kommer hjem igjen. Maksimalsatsene for stipend er kr 6000 for reiser til Danmark og Sverige, kr 7000 for reiser til Finland, Barentsregionen og Baltikum, kr 8000 til Europa for øvrig, og kr 11000 for reiser til andre verdensdeler. Se utlysningsbrev på hjemmesiden vår.

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost