N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 7 - 20.12.2018


Siste frist for kursrapporter er 15. januar

Tirsdag 15. januar er siste rapporteringsfrist for å få utbetalt kurstilskudd for kurs fullført i 2018. Det er viktig at alle kurs rapporteres. Det er dokumentert kursaktivitet som er kriteriet for fremtidige tilskudd fra Staten. På nettsiden vår kan du se hvilke kurs som fortsatt ikke er rapportert.

Registrer planlagte kurs fortløpende

Husk alltid å søke om kurstilskudd før kurset starter! På den måten sikrer man også at kurset er gjort offentlig tilgjengelig i tråd med reglene for tilskudd. Søk gjerne med en gang kurset er planlagt, også om det først skal avholdes neste kalenderår. Styret har besluttet å opprettholde kurstilskuddet på 100 kr per time.

Husk elektronisk direkte-rapportering av Jegerprøvekurs

Kursrapport fra jegerprøvekurs sendes direkte fra jegerproveeksamen.no. Fyll inn godkjenningsnummer og riktig studieforbund. Sørg for at øvrig informasjon er korrekt, bruk merknadsfeltet hvis det er noe du vil gjøre oppmerksom på, og trykk send. Denne løsningen er tids- og arbeidsbesparende for både kursleder og studieforbund. Det er fortsatt mulig å rapportere via naturogmiljo.no, men det skal kun gjøres hvis man ikke kan bruke jegerproveeksamen.no.

Grønn Kursdag

Vi er samarbeidspartnere for Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019. Vårt bidrag er Grønn kursdag i Tøyenparken 30-31. august. Her skal publikum få delta på varierte og spennende smakebiter fra våre medlemsorganisasjoners mangfoldige kursrepertoar. Arrangementet begynner å finne sin form, men vi har fortsatt plass til flere bidragsytere. Ta kontakt ved interesse (post@naturogmiljo.no).

FAFO-spørreundersøkelse

Forskningsstiftelsen FAFO skal på nyåret gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot alle som arrangerte eller deltok på kurs i regi av studieforbundene i 2018. Forskningsrapporten, som kommer til våren, vil være viktig i det videre arbeidet med å sikre studieforbundsordningen.

God jul

Kontoret holder som vanlig stengt mellom jul og nyttår. Kontoret er igjen bemannet fra onsdag 2. januar. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost