Budsjett 2013

Budsjett
DRIFTSINNTEKTER
Statstilskudd 7 027 000
Medlemskontingent 197 000
Andre inntekter 26 000
7 250 000
DRIFTSKOSTNADER
Opplæringstilskudd 5 220 000 (52.200 timer à kr 100)
Pedagogisk utviklingsarbeid 160 000
Medarbeiderutvikling 325 000
Personalkostnader 1 375 000
Kontorlokaler 125 000
Administrasjon/informasjon 255 000
Andre kostnader 50 000
7 510 000
DRIFTSRESULTAT -260 000
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter 70 000
ÅRSRESULTAT -190 000
Vedtatt på årsmøtet 10. mai 2012