Arbeidsplan 2014

Studieforbundet vil i 2014 prioritere følgende oppgaver:

  1. Kvalitetssikre/godkjenne nye og eksisterende studieplaner. Nye studieplaner knyttes opp mot overordnete mål i Voksenopplæringsloven. Antall studieplaner som ligger ute på nettsiden reduseres til maks. 500 studieplaner.

  2. Stimulere til økt kursaktivitet. Alle medlemsorganisasjoner skal rapportere flere gjennomførte kurs/flere kursdeltakere enn året før. Organisasjoner som ikke har rapportert kurs siste år, skal ha gjennomført minst ett kurs.

  3. Bistå med informasjon om studiearbeid ved kurs og samlinger i medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt og i fylkesavdelingenes regi.

  4. Delta i pedagogisk utviklingsarbeidprosjekter i samarbeid med medlemsorganisasjoner. Prosjektene skal knyttes opp mot overordnete mål i Voksenopplæringsloven.

  5. Arrangere "Årskonferanse" på høsten for medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger.

  6. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets nettside. Holde kontakt med medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger gjennom månedlig utsending av ”N&M-nytt”.

  7. Formidle tilskudd til lokalt studiearbeid med månedlige utbetalinger. Det avsettes i tillegg øremerkete midler til medarbeiderkurs i regi av medlemsorganisasjonene.

Vedtatt på årsmøtet 14. mai 2013