Arbeidsplan for 2012

Med utgangspunkt i Langtidsplanen for 2011-2013 vil Studieforbundet i 2012 prioritere følgende oppgaver:

  1. Kvalitetssikre/godkjenne nye og eksisterende studieplaner

  2. Formidle tilskudd til lokalt studiearbeid med månedlige utbetalinger

  3. Bistå med informasjon om studiearbeid ved kurs og samlinger i medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt

  4. Delta i pedagogisk utviklingsarbeid-prosjekter i samarbeid med medlemsorganisasjoner

  5. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets hjemmeside

  6. Spre informasjon om Studieforbundet bl.a. gjennom ”N&M-nytt”, enkle brosjyrer etc.

  7. Arrangere "Landskonferanse" for medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger

  8. Arrangere "Fylkessamling" i samarbeid med fylkesavdelingene

  9. Synliggjøre Studieforbundet som et godt tilbud for eventuelle nye medlemsorganisasjoner, samt for allerede eksisterende medlemsorganisasjoner

Vedtatt på årsmøtet 30. mai 2011