Arbeidsplan for 2013

Med utgangspunkt i Langtidsplanen for 2011-2013 vil Studieforbundet i 2013 prioritere følgende oppgaver:

  1. Kvalitetssikre/godkjenne nye og eksisterende studieplaner

  2. Formidle tilskudd til lokalt studiearbeid med månedlige utbetalinger

  3. Bistå med informasjon om studiearbeid ved kurs og samlinger i medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt

  4. Delta i pedagogisk utviklingsarbeidprosjekter i samarbeid med medlemsorganisasjoner

  5. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets hjemmeside

  6. Spre informasjon om Studieforbundet bl.a. gjennom ”N&M-nytt”, enkle brosjyrer etc.

  7. Arrangere "Landskonferanse" for medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger

  8. Arrangere "Fylkessamling" i samarbeid med fylkesavdelingene

  9. Synliggjøre Studieforbundet som et godt tilbud for eventuelle nye medlemsorganisasjoner, samt for allerede eksisterende medlemsorganisasjoner

  10. Foreta en gjennomgang av Studieforbundets arbeidsoppgaver og funksjoner.

Vedtatt på årsmøtet 10. mai 2012