Arbeidsplan for 2011

Med utgangspunkt i Langtidsplanen for 2011-2013 vil Studieforbundet i 2011 prioritere følgende oppgaver:

 1. Kvalitetssikre/godkjenne nye og eksisterende studieplaner

 2. Formidle tilskudd til lokalt studiearbeid med månedlige utbetalinger

 3. Bistå med informasjon om studiearbeid ved kurs og samlinger i medlemsorganisasjonene sentralt og regionalt

 4. Delta i pedagogisk utviklingsarbeid-prosjekter i samarbeid med medlemsorganisasjoner

 5. Ajourholde og videreutvikle Studieforbundets hjemmeside

 6. Spre informasjon om Studieforbundet bl.a. gjennom ”N&M-nytt” (e-post), enkle brosjyrer etc.

 7. Arrangere "Landskonferanse" for medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger

 8. Arrangere "Fylkessamling" i samarbeid med fylkesavdelingene

 9. Styret skal evaluere og tydeliggjøre fylkesavdelingenes roller og arbeidsoppgaver i organisasjonen

 10. Gjennomføre besøksrunde til medlemsorganisasjonene

 11. Synliggjøre Studieforbundet som et godt tilbud for eventuelle nye medlemsorganisasjoner

Vedtatt på årsmøtet 7. juni 2010