Styret 2017/2018

Etter valgene på årsmøtet på Stabekk 15. mai 2017 er styret sammensatt slik:

Leder:
Jan Dalen, tlf 970 72 203, fylkesavdelingene

Nestleder:
May Berthelsen, tlf 916 12 965, Norsk Botanisk Forening

Styremedlemmer:
Eli Åsen, tlf 948 50 824, Norges Birøkterlag
Hans Petter Dalby, tlf 66 79 22 39 / 990 27 981, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Marianne Njøten, tlf 916 14 643, Norsk Kennel Klub

Varamedlemmer:
Endre Kleiveland, tlf 414 08 558, Den Norske Turistforening
Sølvi Svendsen, tlf 940 09 308, Det norske hageselskap
Johs. H. Røinås, tlf 67 23 07 23 / 418 51 421, fylkesavdelingene

 
 

Styremøteprotokoller:

Styremøtet 10. april 2018, hos VOFO
Styremøtet 27. februar 2018, hos 4H
Styremøtet 29. november 2017, hos NRH
Styremøtet 20. oktober 2017, Garder kurs og konferansesenter
Styremøtet 12. juni 2017 hos NB
Styremøtet 3. april 2017 hos NJFF
Styremøtet 14. februar 2017 hos DNT
Styremøtet 30. november 2016 hos NKK
Styremøtet 29. september 2016 hos Dnh
Styremøtet 15. juni 2016 hos NNV
Styremøtet 5. april 2016 hos N&M
Styremøtet 17. februar 2016 hos SABIMA