Fylkeskontakter

  1. Østfold

   Kjersti Nygaard, Larkollen, telefon 456 00 154


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Kjersti Nygaard (Dnh)
   • Sekretær: Anne Knutsen (NKK)
   • Kasserer: Irene Simonsen (NSNF)
   • Varamedlem: Per Livar Engene (NFSF)
   • Varamedlem: Evy S. Eliassen (DNT)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Oslo / Akershus

   Johs. H. Røinås, Ås, telefon 41 85 14 21 / 64 94 22 19


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Johs H. Røinås (NNV)
   • Sekretær: Kirsti Eikenes (NJFF)
   • Kasserer: Kirsten Svendsen (NKK)

   • Varamedlem: Per Sigmund Bø (NB)


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk

   Kursstatistikk
  1. Hedmark

   Ada Bredalen, Elverum, telefon 62 42 51 81 / 911 27 732


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Svein Arve Pedersen (NJFF)
   • Kasserer: Gunhild Grønvold (NSF)
   • Styremedlem: Jorunn Kalgård Olsen (Dnh)
   • Varamedlem: Margrethe Leikåsen (Dnh)
   • Varamedlem: Ole Iver Morthov (DNT)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Oppland

   Tore Grønlien, Lillehammer, telefon 901 87 976


  2. Kursstatistikk
  1. Buskerud

   Terje Henriksen, Ringerike, telefon 909 26 958


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Terje Henriksen (NJFF)
   • Nestleder: Harald Flatin (NKK)
   • Kasserer: Per Robertsen (NB)
   • Styremedlem: Per Homb (NB)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Vestfold

   Jan Dalen, Kvelde, telefon 970 72 203


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   Leder: Jan Dalen (NJFF)
   Sekretær: Irene Pande (4H)
   Styremedlem: Solveig Berge (Dnh)


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Telemark

   Bjørn Erik Lauritsen, Skien, telefon 91 61 28 04


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Line Funke (4H)
   • Sekretær/kasserer: Bjørn Erik Lauritsen (NJFF)
   • Styremedlem: Maria G Bløndal (Dnh)
   • Varamedlem: Anne Marit Olsen (NKK)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Aust-Agder

   Olav Schrøder, Arendal, telefon 957 01 685


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Olav Schrøder (NJFF)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Vest-Agder

   Kari Røysland, Kristiansand, telefon 38 02 42 51 / 481 51 914


  2. Kursstatistikk
  1. Rogaland

   Olav Balle, Stavanger, telefon 936 03 490


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Olav Balle (NSNF)
   • Kasserer: Odd Westersjø (Dnh)
   • Sekretær: Bjarte Haugland (NB)
   • Varamedlem: Jone Nærland (NJFF)
   • Varamedlem: Hans Dale Kvadsheim (NU)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Hordaland

   Edgar Waag, Bergen, telefon 55229200 / 922 44 500


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Edgar Waag (NKK)
   • Styremedlem: Terje Wangsholm (NJFF)
   • Styremedlem: Anne Tafjord-Kirkebø (Dnh)
   • Varamedlem: Maren Karoline Skuterud (4H)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Sogn og Fjordane

   Reidun Solberg Seim, Sandane, telefon 57 86 83 55 / 970 76 702


  2. Kursstatistikk
  1. Møre og Romsdal

   Marit Holen, Molde, telefon 975 44 525


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Marit Holen (DNT)
   • Sekretær: Hans Bjarne Tennøy (NJFF)
   • Kasserer: Japke Sietske Stobbe (NNV)
   • Varamedlem: Kari Janne Gjøen (NSNF)
   • Varamedlem: Birte Toft (Dnh)
   • Varamedlem: Jon Kåre Dale (NB)
   • Varamedlem: Ole Haugland (NSF)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Sør-Trøndelag

   Gunn Skjøstad, Trondheim, telefon 960 96 781


  2. Kursstatistikk
  1. Nord-Trøndelag

   Rune A. Sørli, Bodø, telefon 952 88 199


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Rune A. Sørli (NKK)
   • Styremedlem: Lene Leira (4H)
   • Styremedlem: Endrè Alstad (NJFF)
   • Varamedlem: Lisbeth Høyem (NKK)
   • Varamedlem: Johan Eggen (4H)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Nordland

   Rune A. Sørli, Bodø, telefon 952 88 199


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Rune A. Sørli (NKK)
   • Styremedlem: Steinar Horsdal (DNT)
   • Styremedlem: Terje Cruickshank (NNV)
   • Varamedlem: Lisbeth A. Endresen (NKK)
   • Varamedlem: Ellen Moland (NSNF)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Troms

   Ivar Olsen, Tromsø, telefon 414 46 580


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   Leder: Ivar Olsen (NJFF)
   Sekretær: Harrieth Andreassen (NKK)
   Kasserer: Anne Kari Eliassen (4H)
   Varamedlem: Anton Hauan (NNV)
   Varamedlem: Bendik Hugstmyr Woie (NU)


  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk
  1. Finnmark

   Sigmund Hansen, Lakselv, telefon 906 18 212


   Etter fylkesårsmøtet består styret i fylkesavdelingen av:

   • Leder: Sigmund Hansen (Dnh)
   • Sekretær: Eva Liland (NKK)
   • Kasserer: Camilla Brækken (4H)
   • Varamedlem: Britta Johansen (4H)

  2. Fylkesstyre

   Kursstatistikk