Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:

Hundekurs 
Jegerprøvekurs         
Andre kurs

Kurstilskudd

Kursarrangøren utbetales et tilskudd på kr 90 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER

 

 

 

 

 

 

Inntil 8.000 kroner skattefritt

Beløpsgrensen for å utbetale skattefri lønn til kurslærere/instruktører er fra og med inntektsåret 2015 hevet til 8.000 kroner. 

MER OM LØNNSUTBETALING

Tilretteleggingstilskudd

Det er mulig å søke Studieforbundet om ekstra tilskudd til praktisk eller pedagogisk tilrettelegging for kursdeltakere som trenger det. Tilretteleggingstilskuddet gis som et tillegg til ordinært kurstilskudd. Tilretteleggingstilskuddet kan f.eks. delfinansiere merkostnader til ekstra lærer, tolketjeneste, særskilt undervisningsmateriell, transport m.v.  LES MER

60.618 kurstimer i 2014

Studieforbundet natur og miljø kan rapportere 12% økning i kursaktivitet i 2014. Målet var at alle medlemsorganisasjonene skulle klare å rapportere flere kurs og flere kursdeltakere enn året før. Med et par unntak lykkes vi med det! Det var også et mål at organisasjoner som ikke hadde rapportert kursaktivitet siste år, skulle få hjelp til å rapportere minst ett kurs i 2014. Det lykkes vi ikke med.

KURSSTATISTIKK FOR 2014

Tid for fylkesårsmøter

Fylkesavdelingene skal innen 15. mars ha avholdt årsmøter i fylkene og fattet nødvendige vedtak og valg.

Mandag 9. mars kl 18: N&M Østfold (Moss)
Mandag 9. mars kl 18: N&M Vestfold (Stokke)
Tirsdag 10. mars kl 16: N&M Hedmark (Elverum)
Tirsdag 10. mars kl 19: N&M Oslo/Akershus (Ås)
Torsdag 12. mars kl 12: N&M Nord-Trøndelag (Steinkjer)
Torsdag 12. mars kl 18: N&M Nordland (Bodø)
Torsdag 12. mars kl 18: N&M Finnmark (Lakselv)
Mandag 16. mars kl 18: N&M Buskerud (Drammen)

FYLKESKONTAKTER        VEDTEKTER