Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:

Hundekurs 
Jegerprøvekurs      
Andre jakt-/fiskekurs  
Alle andre kurs

Kr 100,- pr time

Kursarrangøren utbetales f.t. et tilskudd på kr 100 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet og senest 3 måneder etter siste kursdag for å få tilskuddet utbetalt.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadig flere på kurs med hund

Kursaktivitet i forbindelse med bruk av hund er stadig økende. Kennelklubben har til nå i år rapportert 800 kurs og fått utbetalt over 1,5 mill. i kurstilskudd. Det dreier seg om dressurkurs, valpekurs, lydighet, jakttrening, agility m.v. Utfordringen for Studieforbundet er at kurstimene – som utløser kurstilskudd – er rettet mot opplæring av hundeeier, - ikke hunden!

Opplæring av kurslærere/kursinstruktører

Studieforbundet ønsker å stimulere til at det arrangeres flere kurs for opplæring av kurslærere/kursinstruktører. Derfor har vi i år - som en prøveordning - gitt et forhøyet kurstilskudd (kr 150/time) for utvalgte kurslærer-kurs. Hittil i år er det rapportert 3 kurs som har fulgt studieplan 1003 Hagleinstruktør, 2 kurs med studieplan 1004 Rifleinstruktørutdanning, 1 kurs med studieplan 1037 Instruktør Jakthunddressur, 6 kurs med studieplan 2816 Ambassadør/Grunnkurs turleder, 5 kurs med studieplan  5125 Jegerprøveinstruktør, 7 kurs med studieplan 6119 NKK-instruktør og 6 kurs med studieplan 6231 Jakthundinstruktør grunnkurs.

Merkekurs i DNT

En av de mest populære og vanlige dugnadsjobbene i Turistforeningen er å merke og varde stier. DNT har utarbeidet et kursopplegg for opplæring i merking av stier og løyper. Studieforbundet har godkjent studieplaner for dette, og kurs som arrangeres av organisasjonsledd i DNT etter dette opplegget, kan søke om kurstilskudd til disse kursene på samme måte som andre kurs.

MERKEKURS/DEL 1   MERKEKURS/DEL 2-3   KURSLEDER MERKEKURS

Naturvernskolen

Naturvernforbundet har fått prosjektmidler fra Studieforbundet til å samle tips og opplegg til kurs og opplæringsaktiviteter innen fagområder som bl.a. naturvern, klima, energi, samferdsel og forurensning. Dette kaller de Naturvernskolen og ligger nå ute på nettet og er tilgjengelig for alle som er interessert.

Lenker

Voksenopplæringsloven        Vox       KD
Forskrift til loven
Jegerprøven (Miljødirektoratet)
VOFO - Voksenopplæringsforbundet
Forskningsrapport (Oxford Research)
Statistisk Sentralbyrå