Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:
Jegerprøvekurs      
Andre jakt-/fiskekurs
Hundekurs            
Alle andre kurs

Kr 100,- pr time

Kursarrangøren utbetales f.t. et tilskudd på kr 100 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet og senest 3 måneder etter siste kursdag for å få tilskuddet utbetalt.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskonferansen 29.-31. august

Studieforbundet årskonferanse med representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene finner sted 29-31. augustLeangkollen hotell i Asker utenfor Oslo.

PROGRAM              PÅMELDTE DELTAKERE

Kursaktiviteten øker

Studieforbundets virksomhet skal bl.a. stimulere til økt kursaktivitet i lokale lag og foreninger! Det er derfor gledelig å se at vi i øyeblikket ligger 10-15% over rapportert kursaktivitet som på tilsvarende tidspunkt i fjor. Vil rekorden på 55.712 kurstimer fra 2012 passeres i løpet av året? Målet i år er at medlemsorganisasjonene skal rapportere flere kurs/kurstimer enn året før og at alle skal arrangere minst ett kurs jr.f. vedtatt arbeidsplan fra årsmøtet i 2013. I øyeblikket øker Kennelklubben og Turistforeningen mest. Fortsatt gjenstår en lang og aktiv kurshøst før regnskapet skal gjøres opp. Følg med på Studieforbundets kursstatistikk, - den oppdateres daglig! Har du husket å sende inn kursrapport for gjennomført kurs? Nest utbetaling av kurstilskudd er 29. august.

Familiedag i Mossemarka

Søndag 31. august arrangeres den tradisjonelle familiedagen i Mossemarka med deltakelse fra en rekke av Studieforbundets medlemsorganisasjoner, kan styreleder Kjersti Nygaard i N&M Østfold fortelle. Alle som vil ha en fin tur med innlagte aktiviteter, er velkomne!

Lenker

Voksenopplæringsloven        Vox       KD
Forskrift til loven
Jegerprøven (Miljødirektoratet)
VOFO - Voksenopplæringsforbundet
Forskningsrapport (Oxford Research)
Statistisk Sentralbyrå