Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:

Hundekurs 
Jegerprøvekurs      
Andre jakt-/fiskekurs  
Alle andre kurs

Kurstilskudd

Kursarrangøren utbetales nå et tilskudd på kr 90 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet og senest 3 måneder etter siste kursdag for å få tilskuddet utbetalt.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER

 
 

 

 

 

 

 

 

Merkekurs i DNT

En av de mest populære og vanlige dugnadsjobbene i Turistforeningen er å merke og varde stier. DNT har utarbeidet et kursopplegg for opplæring i merking av stier og løyper. Studieforbundet har godkjent studieplaner for dette, og kurs som arrangeres av organisasjonsledd i DNT etter dette opplegget, kan søke om kurstilskudd til disse kursene på samme måte som andre kurs.

MERKEKURS/DEL 1   MERKEKURS/DEL 2-3   KURSLEDER MERKEKURS

Naturvernskolen

Naturvernforbundet har fått prosjektmidler fra Studieforbundet til å samle tips og opplegg til kurs og opplæringsaktiviteter innen fagområder som bl.a. naturvern, klima, energi, samferdsel og forurensning. Dette kaller de Naturvernskolen og ligger nå ute på nettet og er tilgjengelig for alle som er interessert.

Årskonferansen evaluert

Årskonferansen i Studieforbundet ble avholdt på Leangkollen hotell i Asker med 24 deltakere fra 7 medlemsorganisasjoner og 9 fylkesavdelinger. Styret har evaluert konferansen og sier seg godt fornøyd med opplegg og gjennomføring. Bra program, bra deltakelse, men flere medlemsorganisasjoner og fylkesavdelinger var savnet. Hotellet fungerte godt, månedsskiftet august/september er et perfekt tidspunkt for årskonferanse. Hvis konferansen skal starte tidlig fredag formiddag, må dette i første rekke være for å få generalsekretærer og andre sentralt ansatte i tale. Tilbudet til deltakere som aktiviserer seg for Studieforbundet på fritid, bør legges til lørdag/søndag. Det er viktig at styret stiller opp slik som denne gangen. For fremtiden bør det understrekes at påmelding til konferansen er bindende og at eventuelle hotellkostnader må dekkes fullt ut av dem som eventuelt ikke møter!