Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
18 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:

Hundekurs 
Jegerprøvekurs         
Andre kurs

Kurstilskudd

Kursarrangøren utbetales et tilskudd på kr 90 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER

 

 


 

 

Jan Dalen valgt som ny styreleder

Årsmøtet valgte Jan Dalen fra N&M Vestfold (og NJFF) som ny styreleder i Studieforbundet. Han har sittet i styret siden 2012 og kjenner Studieforbundet godt. Med seg i styret har han rutinerte medarbeidere (fra venstre på bildet) Hans Petter Dalby fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Dagny Wangensteen fra Norsk Kennel Klub, Eli Åsen fra Norges Birøkterlag og Sølvi Egner-Kaupang fra 4H Norge. Jan Dalen takket Sølvi for de årene hun har sittet som styreleder og ga uttrykk for at han var glad for at hun fortsetter som medlem av styret. Mangeårig varamedlem for fylkesavdelingene Nils Bjørklund ønsket ikke gjenvalg og ble takket for lang og trofast tjeneste og erstattet av Johs. H. Røinås fra N&M Oslo/Akershus.

Årets årsmøte samlet deltakere fra 10 av Studieforbundets medlemsorganisasjoner.

SABIMA ny medlemsorganisasjon

Årsmøtet vedtok å godkjenne Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) som ny medlemsorganisasjon i Studieforbundet. SABIMA er en miljøorganisasjon som jobber for bevaring av biomangfold.

SABIMA er paraplyorganisasjon for ni biologiske foreninger i Norge: Norsk Biologforening, Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norsk Limnologisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening, Norske Havforskeres Forening og Nordisk kulturlandskapsforbund - Norge.

Formålet er å spre biologisk kunnskap i politiske miljøer og hos forvaltningsmyndigheter for å sikre god forvaltning av biomangfoldet.

100.000 kroner til tilrettelegging

For kursdeltaker(e) som trenger spesiell tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd i tillegg til ordinært kurstilskudd. Det kan dreie seg om behov for pedagogisk tilpassing og praktisk og fysisk tilrettelegging.   TILRETTELEGGINGSTILSKUDD

Ny fylkesleder i Troms

Ivar Olsen fra NJFF er valgt til ny fylkesleder i N&M Troms etter Anne Kari Eliassen fra 4H.

 

      

Facebook
Lik oss på Facebook