Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av 19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:
Jegerprøvekurs      
Andre jakt-/fiskekurs
Hundekurs            
Alle andre kurs

Kr 100,- pr time

Kursarrangøren utbetales f.t. et tilskudd på kr 100 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet og senest 3 måneder etter siste kursdag for å få tilskuddet utbetalt.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER


 

 

 

 

 

Årskonferanse i august

Studieforbundet vil i år invitere representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene til årskonferanse 29-31. augustLeangkollen hotell i Asker utenfor Oslo. Samspill mellom studieforbund og medlemsorganisasjoner er et sentralt tema. Det vil også settes av tid til voksenpedagogiske tema m.v. Invitasjon vil bli sendt ut så snart programmet er klart.

Kurslærer-opplæring

Det er viktig at kurslærere/kursinstruktører blir best mulig skolert for den oppgaven de skal ivareta. Derfor ønsker Studieforbundet å stimulere til at det arrangeres flere kurs for opplæring av nettopp kurslærere/kursinstruktører. Disse kursene vil i år - som en prøveordning - gis et forhøyet kurstilskudd (kr 150/time). Dette gjelder foreløpig for følgende studieplaner:

1003 Hagleinstruktørutdanning (16 timer)
1004 Rifleinstruktørutdanning (16 timer)
1037 Instruktør Jakthunddressur (24 timer)
1169 DAF-instruktørkurs del 1 (15 timer)
1170 DAF-instruktørkurs del 3 (8 timer)
2816 Ambassadør/Grunnkurs turleder (18 timer)
3404 Ledertrenerkurset (52 timer)
5125 Jegerprøveinstruktør del 3 (18 timer)
6119 NKK Instruktør trinn 1 (45 timer)
6231 Jakthundinstruktør grunnkurs (18 timer)

Innkalling til årsmøte

Innkalling med sakspapirer til årsmøtet tirsdag 20. mai kl 10 er sendt ut til medlemsorganisasjonene. Tidligere assisterende generalsekretær i VOFO Ellen Stavlund er invitert til møtet og vil snakke om begrepet «bærekraftig utvikling», hvordan det arbeides med temaet i voksenopplæringen i Norden og et spennende prosjekt om utdanning av kurslærere/kursinstruktører i denne sammenheng. Påmeldingsfrist: 15. mai.

Lenker

Voksenopplæringsloven                    Vox       KD
Forskrift til loven
Jegerprøven (Miljødirektoratet)
VOFO - Voksenopplæringsforbundet
Forskningsrapport (Oxford Research)
Statistisk Sentralbyrå