Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:
Jegerprøvekurs      
Andre jakt-/fiskekurs
Hundekurs            
Alle andre kurs

Kr 100,- pr time

Kursarrangøren utbetales f.t. et tilskudd på kr 100 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet og senest 3 måneder etter siste kursdag for å få tilskuddet utbetalt.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER


 

 

 

 

 

 

 

 

Feriestengt kontor i juli

Studieforbundet holder kontoret stengt i juli pga ferieavvikling. Post og epost vil ikke bli åpnet og lest. Kursstatistikk og opplysninger om nye kurs vil ikke bli oppdatert. Første ordinære kontordag etter ferien blir mandag 4. august. God sommer!

Årskonferansen 29.-31. august

Studieforbundet årskonferanse med representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene finner sted 29-31. augustLeangkollen hotell i Asker utenfor Oslo.

PROGRAM              PÅMELDTE DELTAKERE

Gjenvalg på årsmøtet

Årsmøtet i Studieforbundet gjenvalgte styret med Sølvi Egner-Kaupang i spissen som styreleder. På bildet fra venstre Hans Petter Dalby fra NJFF, Jan Dalen fra fylkesavdelingene, Sølvi Egner-Kaupang fra 4H Norge, Dagny Wangensteen fra Norsk Kennel Klub og May Berthelsen fra Norsk Botanisk Forening (varamedlem). PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Lenker

Voksenopplæringsloven        Vox       KD
Forskrift til loven
Jegerprøven (Miljødirektoratet)
VOFO - Voksenopplæringsforbundet
Forskningsrapport (Oxford Research)
Statistisk Sentralbyrå