Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:

Hundekurs 
Jegerprøvekurs      
Andre jakt-/fiskekurs  
Alle andre kurs

Kurstilskudd

Kursarrangøren utbetales nå et tilskudd på kr 90 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet og senest 3 måneder etter siste kursdag for å få tilskuddet utbetalt.

TILSKUDDSREGLER      

 

 

 

Siste frist er 15. januar

Det vil ikke bli utbetalt kurstilskudd basert på kursrapporter som mottas etter 15. januar. Dette gjelder kurs som er avsluttet i 2014. Kursarrangører som har fått godkjent kurs i Studieforbundet, må passe på å overholde denne fristen for innsending av kursrapport-skjemaet! Det er dokumenterte kurstimer som er kriteriet for fremtidig tilskudd fra Staten. Derfor er det viktig å få inn kursrapportene i tide. På nettsiden vår kan du se hvilke kurs som fortsatt ikke er rapportert.

Reisestipend 2015

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) utlyser reisestipend for studiereiser til utlandet i 2015. Formålet er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og medlemsorganisasjoner. Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og medlemsorganisasjoner. Stipendet er individuelt og kan ikke søkes av grupper, organisasjoner o.l. Søkere som har mottatt stipend de siste 5 årene, vil ikke bli vurdert. Søknad må sendes på obligatorisk skjema til Studieforbundet innen 20. januar. Studieforbundet prioriterer søknadene og sender inntil 10 videre til VOFO som foretar endelig tildeling av stipendet: Danmark/Sverige kr 5000, Finland/Baltikum kr 6000, Europa kr 7000 og resten av verden kr 9000.

Rekordutbetalinger til kurs

Vi opplever nå at kursaktiviteten øker langt over det det var tatt høyde for i budsjettet. For at Studieforbundets egenkapital ikke skal belastes uforholdsmessig, har styret vedtatt å redusere kurstilskuddet til kr 90,- pr time. Også det ekstraordinære tilskuddet til kurslærer-kurs i 2014 avvikles. Det er Kennelklubben og Turistforeningen som står for den største økningen til nå.

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER