Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:
Jegerprøvekurs      
Andre jakt-/fiskekurs
Hundekurs            
Alle andre kurs

Kr 100,- pr time

Kursarrangøren utbetales f.t. et tilskudd på kr 100 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet og senest 3 måneder etter siste kursdag for å få tilskuddet utbetalt.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs for glede og mestring

Studieforbundet skal bl.a. stimulere til økt kursaktivitet i lokale lag og foreninger! Det er derfor gledelig å se at vi i øyeblikket ligger 6-7% over rapportert kursaktivitet som på tilsvarende tidspunkt i fjor. Vil rekorden på 55.712 kurstimer fra 2012 passeres i løpet av året? Målet i år er at medlemsorganisasjonene skal rapportere flere kurs og flere kursdeltakere enn året før og at alle skal arrangere minst ett kurs j.fr. vedtatt arbeidsplan fra årsmøtet i 2013. I øyeblikket er det Kennelklubben som står for største delen av økningen med 47 flere rapporterte kurs enn pr 1. september i fjor. Fortsatt gjenstår en lang og aktiv kurshøst før regnskapet skal gjøres opp. Følg med på Studieforbundets kursstatistikk, - den oppdateres daglig! Har du husket å sende inn kursrapport for gjennomført kurs?

Tilretteleggingstilskudd

Det er mulig å søke Studieforbundet om ekstra tilskudd til praktisk eller pedagogisk tilrettelegging for kursdeltakere som trenger det. Tilretteleggingstilskuddet gis som tillegg til ordinært kurstilskudd. Tilretteleggingstilskuddet kan f.eks. delfinansiere merkostnader til ekstra lærer, tolketjeneste, særskilt undervisningsmateriell, transport m.v.  LES MER 

SABIMA søker medlemskap

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) søker om medlemskap i Studieforbundet natur og miljø. SABIMA er paraplyorganisasjon for 9 biologiske foreninger i Norge. Søknaden ble mottatt for sent til å bli behandlet på årets årsmøte. Styret innstiller for Årsmøtet 2015 at SABIMA blir godkjent som ny medlemsorganisasjon i Studieforbundet.

Lenker

Voksenopplæringsloven        Vox       KD
Forskrift til loven
Jegerprøven (Miljødirektoratet)
VOFO - Voksenopplæringsforbundet
Forskningsrapport (Oxford Research)
Statistisk Sentralbyrå