Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
19 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:

Hundekurs 
Jegerprøvekurs         
Andre kurs

Kurstilskudd

Kursarrangøren utbetales et tilskudd på kr 90 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER

 

 

 

 

Årsmøtet

Årsmøtet 2015 i Studieforbundet natur og miljø avholdes onsdag 20. mai i Kulturhuset Stabekk kino.  Innkalling og saksdokumenter sendes ut etter påske (minst 4 uker før årsmøtet).

Kurstilskudd og justert budsjett

Styret har vedtatt at kurstilskuddet holdes på kr 90 pr time i 2015. Det er da tatt høyde for at Studieforbundet også i 2015 vil utbetale tilskudd til over 60.000 timer. Med utgangspunkt i at tilskuddet fra staten ble høyere enn opprinnelig budsjettert, har styret justert budsjettet for 2015 slik at det nå går i balanse. Egenkapitalen på kr 800.000 gir Studieforbundet sikkerhet for videre drift og forutsigbart nivå på kurstilskudd til lokal kursaktivitet.

Søk om tilskudd før kursstart

Vi minner om at det skal sendes inn søknad om kurstilskudd før kursstart. Så snart søknaden er godkjent, vil det på Studieforbundets nettside ligge ute informasjon om kurset med startdato, kontaktperson for påmelding og link til studieplanen.

Inntil 8.000 kroner skattefritt

Beløpsgrensen for å utbetale skattefri lønn til kurslærere/instruktører er fra og med inntektsåret 2015 hevet til 8.000 kroner.  MER OM LØNNSUTBETALING

60.618 kurstimer i 2014

Studieforbundet natur og miljø kan rapportere 12% økning i kursaktivitet i 2014. Målet var at alle medlemsorganisasjonene skulle klare å rapportere flere kurs og flere kursdeltakere enn året før. Med et par unntak lykkes vi med det! Det var også et mål at organisasjoner som ikke hadde rapportert kursaktivitet siste år, skulle få hjelp til å rapportere minst ett kurs i 2014. Det lykkes vi ikke med.

KURSSTATISTIKK FOR 2014

Nye fylkesledere

De fleste fylkesavdelingene har nå avholdt sine årsmøter. I Rogaland er Olav Balle fra Norges sopp- og nyttevekstforbund valgt til ny fylkesleder. Ny fylkesleder i Hedmark er Aud Johansen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

FYLKESKONTAKTER