Det grønne studieforbundet

Studieforbundet natur og miljø består av
17 medlemsorganisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for disse organisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

Lokale kurs

Lokallag/foreninger tar initiativ til kurs de ønsker å arrangere, søker Studieforbundet om kurstilskudd og kunngjør kurset lokalt. Påmelding til kurs skjer direkte til den lokale arrangør:

Hundekurs 
Jegerprøvekurs         
Andre kurs

Kurstilskudd

Kursarrangøren utbetales et tilskudd på kr 90 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan. Rapport fra gjennomført kurs skal sendes til Studieforbundet så snart kurset er avsluttet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet.

TILSKUDDSREGLER      

Innlogging MineKurs

Innlogging MineKurs (for eksisterende brukere)

Som et alternativ til rapportskjema på papir, har Studieforbundet tilbud om å fylle ut rapportskjemaet på nettet for de som måtte foretrekke det.  LES MER

 

 

Klikk på reven
- hvis du vil på revejakt

 

 

 

Årsmøtet

Årsmøtet 2015 i Studieforbundet natur og miljø avholdes onsdag 20. mai kl 10.00 i Kulturhuset Stabekk kino. Prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk Friluftsliv kommer og markerer at vi er godt i gang med Friluftslivets år.

Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap for 2014. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SABIMA søker om medlemskap i Studieforbundet. Styret inviterer årsmøtet til å drøfte forslag til arbeidsplan for 2016 og budsjett. Styret foreslår å opprettholde satsen for kurstilskudd på kr 90 pr time. På årsmøtet skal også de vedtektsbestemte valgene gjennomføres. Valgkomiteens innstilling er ennå ikke klar.

Innkalling til årsmøtet med sakspapirer er sendt medlemsorganisasjonene som innen 13. mai må melde fra til Studieforbundet om hvem som møter.

Søk om tilskudd før kursstart

Vi minner om at det skal sendes inn søknad om kurstilskudd før kursstart. Så snart søknaden er godkjent, vil det på Studieforbundets nettside ligge ute informasjon om kurset med startdato, kontaktperson for påmelding og link til studieplanen.

Inntil 8.000 kroner skattefritt

Beløpsgrensen for å utbetale skattefri lønn til kurslærere/instruktører er fra og med inntektsåret 2015 hevet til 8.000 kroner. 

MER OM LØNNSUTBETALING

Oppnevnte fylkeskontakter

Det har ikke vært avholdt fylkesårsmøter og valg av fylkesstyre hverken i Sogn og Fjordane eller i Oppland på flere år. Inntil det eventuelt tas et initiativ fra regionalt nivå med ønske om å få valgt et fylkesstyre iht. vedtektene, har styret i Studieforbundet oppnevnt regionale kontaktpersoner. Reidun Solberg Seim fra Norges Jeger- og Fiskerforbund er oppnevnt som fylkeskontakt i Sogn og Fjordane. Kristen Rustad fra Norges Jeger- og Fiskerforbund er oppnevnt som fylkeskontakt i Oppland.

FYLKESKONTAKTER

 

      

Facebook
Lik oss på Facebook